Obliquus Internus Abdominis

U: Fascia Thoracolumbalis

– Crista Iliaca

– Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS]

Lig.inguinale

F: Costae 10-12

– Rectusskidan

FU: Rotation av bålen (ipsilateral/sammansides)

– Lateralflexion i bålen

– Flexion av bålen

-Bukpressen (krystningar, skapar ökat tryck i bukhålan)

– Supination av bäckenet

OIAOIA real

Övrigt

Obliquus Internus Abdominis hjälper Rectus Abdominis att motverka svank. Muskeln är även en viktig och delaktig muskel vid vridande rörelser samt vid kast framåt. Tex: tennis, boxning med mera. Skapar tillsammans med Obliquus Externus Abdominis midjans kurva.

Spänning

Vid spänning i dessa muskler så hindras bukandningen samt Diaphragmas rörelser.

Träning

Sit-ups med vridning.

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Iliocostalis Lumborum

Iliocostalis Lumborum

U: os Sacrum

– Crista Iliaca

– Aponeurosis erector spinae

F: Angulus Costae (samtliga revben)

FU: Håller kroppen i upprätt ställning samt utför lateralflexion.

iliocostalis lumborum

Iliocostalis Lumborum delas in i två olika delar

 

1. Pars Lumbaris; Divisio Lateralis Erector Spinae

Muskelns undre del som fäster på de nedre sex revbenen.

 

2. Pars Thoracica

U: Angulus Costae (De sex undre revbenen)

F: Angulus Costae (De sex övre revbenen)

FU: Håller kroppen i upprätt ställning samt utför lateralflexion

iliocostalis bägge delar

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

 

Splenius

Splenius är latin och betyder bandage. Har namngetts då de ligger som ett bandage kring cervikalen. Täcker och fixerar den övre delen av Erector Spinae. Dessa två muskler klassas som ett separat muskelsystem och går under namnet spinotransversales.

splenius båda

Splenius Capitis

U: proc. spinosus C7-TH3 (I vissa fall till TH-4)

F: Laterala delen av Linea Nuchalis Superior [LNS]

– Proc.mastoideus

splenius capitis real

Splenius Cervicis

U: Proc.spinosus TH4-TH6 (Förekommer fall som har ursprung: TH3-TH5)

F: Proc.transversus C1-C3 (Förekommer fall som har fäste: Tuberculum posterior processus transversi 1-2)

splenius cervcis real

Gemensamma funktioner: Extension av cervicalryggen

– Ipsilateral rotation av cervikalryggen

– Lateralflexion av cervikalryggen

 

mvh/ Marcus Stigwan