Fibularis Longus

U: Fibula och fascia cruris.

F: Snett under fotsulan till os cuneiforme mediale och os tarsale.

FU: Pronation och plantarflektion.

I: n.fibularis superficialis.

FL 1fibularis longus real

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Crus-Underbenet

Crus består av två olika ben. Tibia och Fibula; Skenbenet och Vadbenet. Tibia är det kraftigaste av dessa två ben och är det ben där kroppens tyngd överförs från Femur vidare ner i Pes. Dock belastas inte fibula. Förbindelsen mellan benen sker proximalt till varandra via en led och distalt i en fog.

Tibiaes mest proximala del skapar knäleden tillsammans med Femur och nederst förbinds Crus med pes i den  övre språngbensleden.

Tib and fib

mvh/ Marcus Stigwan