Adductor Longus

Den mest ytliga av de tre primäradduktorerna. Muskeln är till form sett triangulär samt ligger i samma plan som Pectineus. Den uppstår genom en plan, smal sena, från framsidan av pubis, och vinkeln av korsningen av krönet med symfysen. Den expanderar sedan vidare till en bred köttig mage. Denna går nedåt, bakåt, och sätts in genom en aponeurosis, i Linea Aspera, mellan Vastus Medialis och Adductor Magnus. Bland de två sista kan det förekomma en sammansmältning.

adductor longus 1

U: Brevid symfysen, Os Pubis, superiort om Add.brevis.

F: Labium Mediale Linea Asperae

FU: Adduktion i art.coxae

– Flexion i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

I: n.obturatorius

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Obturatorius Internus & Externus

Obturatoris Internus

U: Inre yta av membrana obturatoria med omgivning.

F: Fossa trochanterica

FU: Utåtrotation

– adduktion

– abduktion

I: n.plexus sacralis

obt int ant obt int post

Obturatoris Externus

U: Utsidan av membrana obturatoria och dess närområde.

F: Fossa trochanterica

FU: Utåtrotation

– adduktion

I: n.obturatorius

ob ext ant ob ext post

obt ext och int

mvh/ Marcus Stigwan

Adduktorerna

Består utav fem muskler:

Adductor Magnus

Adductor Longus

Adductor Brevis

Pectineus

Grasilis

adds antadds post

Adduktorerna sedda ant och post

 

Adductor Magnus

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis [RIOP]

Ramus Ossis Ischii [ROI]

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

– Den långa senan vid Epicondylus Medialis

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Inåtrotation i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

magnus add

Adductor Longus

U: – Os Pubis, brevid symfysen, superiort om Add.Brevis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

longus add

Adductor Brevis

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

– Flexion i art.coxae

adductor brevis

 

mvh/ Marcus Stigwan