Lig.collaterale Carpi Ulnare

Yttre sidoställt ledband från proc. styloideus ulnae till os triquetrum och os pisiforme.

mvh/ Marcus Stigwan

lig collaterale carpi radiale

Advertisements

Lig.coracoclaviculare

Förbindelse mellan proc.coracoideus och clavicula, överför armens vikt på clavicula. Består av fölande komponenter:

Lig.trapeoideum [TIM] (orange)

Lateralt band som sträcker sig från proc.coracoideus upp till clavicula, beläget mellan lig.conoideum och lig.coracoacromiale.

Lig.conoideum [CIM] (ljusgrön)

Trekantsformat band  med basen mot clavicula och spetsen mot proc.coracoideus, beläget medialt om lig. trapezoideum.

lig coracoclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Strukturer på Calcaneus Superiort

Facies Articularis Talis Anterior [FATA]

Den främre och den mindre av ledytorna mot Talus.

Facies Articularis Talaris Media [FATM]

Den mellersta av de båda bakre ledytorna, åtskilda av Sulcus Calcanei mot Talus.

Facies Articularis Talis Posterior [FATP]

Den bakre och den största av ledytorna mot Talus.

calcaneus superiort

mvh/ Marcus Stigwan

Art.Genu

Art.Genu är kroppens största led. den är ständigt utsatt för diverse påfrestningar och belastningar, och hör därför också till en av kroppens mest skadade leder.

Ledytorna i leden hör inte riktigt så bra ihop. Tibias ledpanna är nästan plan, därför finns två stycken minisker. Uppgiften dessa två har är att mildra slitaget i leden.  Ledbrosket kan bli drygt 6mm tjockt, vidare så har art.genu  starka ligament som stabiliserar leden och skydar denna genom att förhindra överdrivna rörelser,

Ledhuvud: Condylus lat/med femoris

Ledpannna: Condylus lat/med tibiae

Ledtyp: Utökad gångjärnsled

Rörelsser: Flexion/Extension

– Inåtrotation (endast vid böjt knä)

art genu 1

mvh/ Marcus Stigwan