Flexor Digitorum Brevis

Flexor Digitorum Brevis [FDB]

U: Tuber calcanei och fotens plantaraponeuros.

F: Över uppspaltade senor på andra och femte tårnas mellanfalanger.

FU: Flexion utav grund och mellanfalanger.

N: plantaris.lateralis

flexor digiti brevis 1 flexor digitorum brevis

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Strukturer på Calcaneus Superiort

Facies Articularis Talis Anterior [FATA]

Den främre och den mindre av ledytorna mot Talus.

Facies Articularis Talaris Media [FATM]

Den mellersta av de båda bakre ledytorna, åtskilda av Sulcus Calcanei mot Talus.

Facies Articularis Talis Posterior [FATP]

Den bakre och den största av ledytorna mot Talus.

calcaneus superiort

mvh/ Marcus Stigwan