Nervus Radialis

Strålbensnerv som kommer från fasciculus posterior (mestadels med fibrer från C2-TH1). Förlöper i sulcus nervi radialis, omkring överarmens dorsalsida, därefter lateralt mellan brachialis, och brachioradialis, och mellan extensor carpi radialis. Vid armbågen delar den upp sig i ramus profundus och ramus superficialis.

nervus radialis

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Underarmens Muskulatur- Baksida Ytliga Muskler

Brachioradialis

Brachioradialis är den mest ytliga muskeln på den radiala sidan av underarmen . Den har sitt ursprung från 2/3 av crista supracondlyaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale.

Muskelns fibrer slutar i mitten av underamen och förenar sig till en platt sena som i sin tur fäster på styloideus radii. Fästet blir ibland korsat utav abductor policis longus och extensor policis brevis.

brach ral 1korsat brachioradialis

abductor policis longus i orange och extensor policis brevis i blått.

Extensor Carpi Radialis Longus

är placerad svagt under Brachioradialis. Tar även denna ursprung från den distala tredjedelen (1/3) av humerus; crista supracondylaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale. Fibrerna går nedåt till basis ossis metacarpale 2 där en platt sena tar sitt fäste. Fästet ligger under abductor policis longus och extensor policis brevis.

Extensor carpi radialis longusextensor carpi radialis longus röd bild 2ext carpi radialis senor

abductor policis longus i orange och extensor policis brevis i blått.

Extensor Carpi Radialis Brevis

Denna muskeln är kortare och tjockare än den föregående muskeln, under vilken den är placerad.  Fibrerna slutar ungefär i mitten av underarmen i en plan sena, som är nära förbunden med Extensor Carpi Radialis Longus fäste.

extensor carpi radialis brevis ext dubbla

Extensor carpi radalis brevis i grönt.

Anatomiska Variationer:

Bägge muskler kan delas upp i två eller tre senor för insättning till andra och tredje eller fjärde metakarpalbenet. De två musklerna kan förenas i en enda buk med två senor. Tvärgående slippar mellan de två musklerna kan förekomma .

Extensor carpi radialis intermedius uppstår sällan som en distinkt muskel från överarmsbenet, men är inte ovanlig som slip från en eller båda musklerna till andra eller tredje eller båda metacarpalbenen.

Extensor carpi radialis accessorius hittas ibland med ursprung från humerus med eller under extensor carpi radialis longus och sätts in i det första metakarpalbenet, abduktor pollicis brevis, den första dorsala interosseousen, alternativt så kan övrig fästpunkt förekomma.

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3351252 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15835405

Brachioradialis

U: Crista Supracondylaris Lateralis Humeri [CSLH]

– Septum Intermusculare Laterale [SIL]

F: Basis Ossis Metacarpale 2

FU: Böjer underarmen från mittläge mellan pronation och supination.

Innerveras av n.radialis.

Brachioradialis är den största muskeln i antebrachium.

brachioradialisbrachioradialis real Brachioradialis sedd från det mest superficiella lagret.

mvh/ Marcus Stigwan

Brachialis-Överarmsmuskeln

Brachialis hjälper biceps brachii att hindra art.cubiti från övertänjning och därmed förhindra luxation och eventuellt benbrott på olecranon. Brachialis är mest aktiv i början av flexion i armbågen och arbetar tillsammans med de övriga flexorerna i både pronation och supination. Muskeln arbetar dock främst ensam och då med handen i pronerat läge.

Den nerv som innerveras är n.musculocutaneus.

U:  os humerus, anteriort, under tuberositas deltoidea

F:  tuberositas ulnae

FU: Flexion i art.cubiti

brachialis

mvh/ Marcus Stigwan