Trapezoideum-Lilla Mångkantiga Benet

Trapezoideum är det minsta benet i den distala raden av handen. Den är igenkännbar på grund utav sin killiknande form.  Benet är generellt sett rätt så kubformat, men på lateralsidan så är formen någorlunda urgröpt för att kunna artikulera sig med Trapezium.

trapezoideum gröpt

trapezoideum inf trapezoideum sup (Trapezoideum sedd, inf samt sup.)

Trapezoideum artikulerar med fyra ben:

1.  Scaphoideum, proximalt

2.  Metacarpalben 2, distalt

3. Trapezium, lateralt

4. Capitatum,medialt

trapezoideum leder

mvh/ Marcus Stigwan

 

Advertisements

Os Centrale

Os Centrale

Övertaligt handlovsben, beläget mellan Capitatum, Scaphoideum och Trapezoideum. Förekommer ibland men är vanligtvis sammansmält med Scaphoideum.

os centrale

mvh/ Marcus Stigwan

Triquetrum-Pyramidbenet

Triquetrum

Detta triangulära ben kan särskiljas genom sin pyramidformade struktur, och genom en oval artkulär yta för artikulation med pisiformis. Triquetrum är belägen på den övre raden av handens ben samt på den ulnara sidan.

På den laterala ytan förkommer en liten inbuktning som har som funktion att leda mot Pisiformis. Den basala delen av benet har som uppgift att leda mot Lunatum. Mellandelen av benet är något grövre i sin struktur och agerar som fästpunkt för lig.collateralis ulnae.

triquetrum post triquetrum

Triquetrum sedd superiort samt inferiort.

mvh/ Marcus Stigwan

Pes-Foten

Foten består utav tre indelningar.

Tarsus-Vristen

Metatarsus-Mellanfoten

Digiti-Tårna

Tarsus

Tarsus består av 7 stycken ben.

 • Talus
 • Calcaneus
 • Naviculare
 • Cuneiforme (med,int,lat)
 • Cuboideum

pes

Talus (Lila), Calcaneus (Grön), Naviculare (Turkos), Cuneiforme (Rosa), Cuboideum (Gul)

Talus-Språngbenet

Talus (Även kallad Astragalus) är det näst största av vristens ben. Den upptar den mellersta och övre delen av tarsus, stödjer tibia ovan och vilar på Calcaneus nedan. Talus har ledförbindelse colateralt med bägge malleolerna och även anteriort med Naviculare. Talus består av en kropp, en hals och ett huvud

talus Sin. Talus sedd Superiort

Calcaneus-Hälbenet

Calcaneus är det största benet i Tarsus, beläget på den nedre och bakre delen av foten, som används för att överföra kroppsvikten till marken, och bildar en stark hävstång för musklerna i vaden. Det är oregelbundet kubiskt i sin formgivning och har sin längdaxel riktad framåt, lateralt och innefattar sex ytor.

calcaneus Sin. Calcaneus sedd Superiort

Naviculare-Båtbenet

Båtbenet är beläget på den mediala sidan av Tarsus. Ligger mellan Calcaneus och Cuneiforme I,II,III, med vilka den även artikulerar.

naviculare Sin. Naviculare sedd Superiort

Cuboideum-Tärningsbenet

Cuboideum är placerad på den  laterala sidan av Tarsus, beläget mellan Calcaneus och metatarus 4 och 5.  Den är pyramidformad och har sin bas riktad medialt.

cuboideumSin. Cuboideum sedd Superiort

Cuneiforme-Kilformade benen

Utgörs av 3 ben. Ett medialt, intermedialt och ett lateralt. Dessa benämns med,int,lat eller I,II,III.

cuneiforme

Cuneiforme I (Med)

är det största av de tre cuneiforme. Det är beläget på den mediala sidan av foten, mellan naviculare och basen på den första metatarsalen.

cunei 1

Cuneiforme II (Int)

Det andra kilformade benet är det minsta av de tre benen. Det har en väldigt killiknande form. Den är belägen mellan de andra två cuneiforme och artikulerar med naviculare posteriort samt metatarsale 2 anteriort.

cunei 2

Cuneiforme III (Lat)

cuneiforme 3

Cuneiforme III är det näst största av de tre kilformade benen. Den upptar mitten av Tarsus mittenrad mellan Cuneiforme II, medialt, Cuboideum, lateralt, Naviculare, posteriort samt det tredje metatarsalbenet, anteriort.

Mvh/ Marcus Stigwan

Kraniumet-Skallen

Kraniumet-Skallen

Skallen stöds på toppen av ryggraden, och har en oval form, bredare bak än på
framsidan. Den består av en serie av tillplattade eller oregelbundna ben som, med ett undantag (underkäken), är orörligt sammanfogade. Den är delbar i två delar:

1. kraniet, som  skyddar hjärnan,
består av åtta ben och

2. skelettet i ansiktet, av fjorton, enligt följande:

Skallens alla 22 ben:

Kraniumet 8 ben

 • Os Occipitale
 • Os Frontale
 • Os Temporale x2
 • Os Parietale x2
 • Sphenoidale
 • Ethmoidale

Ansiktet

 • Os Nasalis x2
 • Maxilla x2
 • Mandibulae
 • Os Lacrimale x2
 • Os Zygomaticum x2
 • Os Palatinum x2
 • Vomer
 • Concha Nasalis Inferior x2

kraniumet

Nyckelstrukturer-Kraniumets ben

1. Os Occipitalis

Nackbenet ligger på baksidan och nedre delen av kraniet är något trekantig i sin
form och aningen konkav. Den är genomborrad av en stor oval öppning, Foramen Magnum, genom vilken hjärnskålen kommunicerar med ryggradskanalen.

Os Occipitale

2. Os Parietale

De parietala benen formar tillsammans väggarna och taket av kraniumet. Varje ben är oregelbundet, fyrsidig i form och har två sidor, fyra gränser, och fyra vinklar.

Os Parietale

 

3. Os Frontale

Pannbenet är rund i sin utformning och består av två delar. En vertikal del, den
så kallade Squama Frontalis, motsvarande regionen av pannan och en horisontell del, som träder sin form i bildandet av taken på  orbital och näshålan.

Os Frontale

4. Os Temporale

Os Temporale  är belägna på sidorna och nacken. Vardera ben består av tre delar, nämligen: Pars Petrosa (Klippbenet, pyramidformad del som innehåller inneörat), Pars Tympanica (Benväggen i den yttre hörselgången med undantag för den bakre, övre delen), Pars Squamosa (Tinningbenets sagittalställda benplatta, infogad mellan kilben, hjässben och nackben.)

Vissa hävdar att proc.styloideus och proc.mastoideus bör klassas in som enskilda unika strukturer. Dvs att Os Temporale ska bestå utav 5 strukturer istället för 3.

Os Temporale

Nyckelstrukturer-Ansiktets ben

1. Maxilla

Maxilla är det största ben i ansiktet, utom underkäken, och skapar via sin form, hela
av den övre käken. Benet i sin tur bildar gränserna för tre hålrum, nämligen Taket i munnen, respektive golv och sidovägg i näsan och ögonhålans golv.
Maxilla

2.Mandibulae

Underkäken, den största och starkaste benvävnaden i ansiktet, tjänar för mottagning av de nedre tänderna. Den består av en böjd, horisontell del, kroppen, och två vinkelräta delar Ramus Mandibulae, som förenas med ändarna av kroppen nästan i rät vinkel.
Mandibula

3. Os Zygomaticum

Okbenet är litet, fyrkantigt och ligger vid den övre, laterala delen av ansiktet. Den
bildar framträdandet av kinden, en del av sidoväggen och golvet av ögonhålan och delar av Os Temporale.

Os Zygomaticum

Mvh / Marcus Stigwan