Ländkotans Strukturer

proc.accessorius

Rudiment av ursprungligt tvärutskott, belägen bakom utgående del av proc.costalis.

proc.costalis

Rudimentärt revben,motsvarande ländkotans tvärutskott.

proc.mammillaris

Trubbigt utskott på utsidan av ländkotans övre ledutskott.

l5 strukturer

mvh/ Marcus Stigwan

Radius och Ulnae-Basala Strukturer

Underarmens två ben: Radius (Strålbenet) och Ulnae ( Armbågsbenet) binds ihop distalt och proximalt av vridleder och ett stort membran.

Radius

Caput Radii

Radius huvud som har ledförbindelse med Capitulum Humeri.

Tuberositas Radii

Skrovlighet medialt på strålbenet, ca 20 mm distalt från proximala ändan. Fäste för Biceps Brachii.

proc.styloideus Radii

Griffelutskottet, smalt och spetsigt stiftliknande utskott som är beläget leteralt i Radius distala ända.

radius basic strukt

Ulnae

Olecranon

Armbågsutskottet, beläget i bakre delen av Ulnaes proxima ända. Fäste för Triceps Brachii.

Proc.Coronoideus

Kråknäbbsliknande utskott, beläget i främre ändan av Incisura Trochlearis.

Incisura Trochlearis

Ledyta i Ulnaes proximala ända, passande mot Trochlera Humeri.

Caput Ulnae

Armbågsbenets huvud, beläget distalt.

Tuberositas Ulnae

Ojämn yta, distalt om Proc.coronoideus.

Proc. Styloideus Ulnae

Smalt, spetsigt, stiftliknande utskott i Ulnaes distala ände. Utgör fäste för Discus Articularis och lig.collaterale carpi ulnare.

ulnae

mvh/ Marcus Stigwan

Pectoralis Minor-Lilla Bröstmuskeln

U: Costae 3-5

F: proc.coracoideus

FU: Vrider och sänker respektive höjer revbenen och skulderbladet

– Inåtrotation av scapulae

– Depression av scapulae

– Abduktion av scapulae

pectoralis minorpect min real

Belägen djupt om Pectoralis Major. Är även en accessorisk andningsmuskel

Innerveras av n.pectoralis medialis et lateralis

Arbetar tillsammans med Serratus Anterior och Pectoralis Major vid abduktion tex när man skjuter något framför sig.

Vid löpning kan andningen påverkas genom att man växelvis utför armrörelser framåt/uppåt/inåt. Ovanstående tre muskler kommer då att ha en eleverande effekt på bröstkorgen.

Träning av muskeln kan göras med bänkpress samt armhävningar.

mvh/ Marcus Stigwan