Tuberculum Dorsale

Benlist i radius distala ända, belägen mellan två fåror som innehåller extensor pollicis longus och extensor carpi radialis brevis. Oftast palpabel genom huden.

tuberculum dorsale

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Zygomaticums Strukturer På Lateralsidan

Tuberculum Marginale

Liten utbuktning på bakre kanten av proc. frontalis. Fäste för (lamina superficialis) fascia temporalis. Förekommer inte alltid.

Processus Frontalis

Utskott som är anslutet till proc.zygomaticus ossis frontalis och ala major ossis sphenoidalis.

Facies Lateralis

Den laterala ytan.

Processus Temporalis

Bakåtriktat utskott som tillsammans med proc.zygomaticus ossis temporalis bildar okbensbågen.

Foramen Zygomaticofaciale

Öppning i facies lateralis, utträdesplats för ramus zygomaticofacialis nervi  zygomatici.

Tuberculum Orbitale

Liten utbuktning på insidan av laterala ögonhålekanten. Bl.a fäste för lig. palpebrale laterale.

Facies Orbitalis

Den yta som är vänd mot ögonhålan.

Foramen Zygomaticoorbitale

Öppning i facies orbitalis, inträdesplats för n.zygomaticus.

zyg struct 2zyg struct 1

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

 

 

 

Costae Prima

Första revbenet , det enda som bara är böjt över kanten.

Facies Articularis Capitis Costae

Ledyta på revbenshuvudet.

Sulcus Arteriare Subclaviae

Fåra bakom tuberculum scaleni anterioris på första revbenet. Innehåler a.subclavia.

Tuberculum Musculi Scaleni Anterioris

Liten upphöjning på första revbenet, fäste för scalenius anterior.

Sulcus Venae Subclaviae

Fåra framför tberculum scaleni anterioris på första revbenet Innehåller v.subclavia

costae 1

mvh/Marcus Stigwan

 

 

 

 

 

 

Tibiaes Strukturer Proximalt Och Anteriort

Tibiaes strukturer proximalt och anteriort

1. Fascies Articularis Fibularis [FAF]

Ledyta mot Caput Fibulae, lateroposterior, posteriort på Condylus Lateralis.

 

2. Condylus Lateralis [CL]

Lateral breddning av skenbenets proximala ända.

 

3. Condylus Medialis [CM]

Medial breddning av skenbenets proximala ända.

 

4. Facies Articularis Superior [FAS]

Skenbenets ledytor mot knäleden.

 

5. Area Intercondylaris Posterior [AIP]

Område mellan skenbenets båda Facies Articularis Superior, bakom Eminenta Intercondylaris. Fäste för bakre korsbandet.

 

6.Tuberculum Intercondylare Mediale [TIM]

Upphöjning I mediala ledytans kant mot Eminenta Intercondylaris.

 

7. Tuberculum Intercondylare Laterale [TIL]

Upphöjning I laterala ledytans kant mot Eminenta Intercondylaris.

 

8. Eminenta Intercondylaris [EIC]

Upphöjning i området mellan skenbenets båda Facies Articularis Superior. Medverkar till fäste för korsband och menisker.

tibiaes strukturer ant

Mvh/ Marcus Stigwan

Humerus-Basala Strukturer

caput humeri

Överarmsbenets huvud.

corpus humeri

Överarmsbenets centrala del och kropp.

tuberculum majus

En större knöl. Agerar som muskelfäste och är beläget lateralt på humerus.

tuberculum minus

En mindre knöl som även den agerar som muskelfäste och är belägen centralt och proximalt på humerus.

crista tuberculi majoris

Benås som går distalt från tuberculum majus. Agerar som fäste för pectoralis major.

crista tuberculi minoris

Benås som går distalt från tuberculum minus. Agerar som fäste för teres major och latissimus dorsi.

epicondylus medialis

Medialt utskott på kondylens ända. Ursprung för underarmens böjarmuskler.

epicondylus lateralis

Utskott på kondylens ända, lateralt om capitulum humeri. Ursprung för underarmens sträckarmuskler.

Humerus basic strukturer

Mvh/ Marcus Stigwan