Orbicularis Oris

Munnens ringmuskel, Muskelstråk som omger munöppningen. Bildar underlag för läpparna och består av två komponenter. Nerv som inneveras: n.facialis.

orbicularis ori turkosorbicularis ori real

Pars Marginalis

Hakformat uppåtböjd muskulatur under det läppröda.

Pars Labialis

Muskelns perfera huvudsakliga del.

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Orbicularis Oculi

Ögats ringmuskel sammansatt av olika muskelstråk. Sluter ögonlocken och underlättar tårflödet till tårsäcken och till näsan. Nerv som inneveras är n.facialis.

Består utav följande tre delar:

Orbicularis Oculi rosa Orbicularis Oculi

Pars Palpebralis

U: lig.palpebrale mediale [lig.PBM] och angränsande ben.

Pars Profunda [Pars Lacrimalis]

U: Crista Lacrimalis Posterior, dorsalt om tårsäcken.

Omger Canaliculi Lacrimales och sträcker sig till Papilla Lacrimalis. Vid dragning vidgas Saccus Lacrimalis.

Pars Orbitalis

U: lig.palpebrale mediale

proc. Frontalis Maxillae

Pars nasalis ossis frontalis

Bildar mediala delen av ögats ringmuskel.

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Trapezius-Kappmuskeln

Trapezius-Kappmuskeln

Trapezius är en platt, triangulär muskel, som täcker den övre och bakre delen av nacken och axlarna. Den har sitt ursprung från Linea Nuchalis Superior, Protuberantia Occipitalis Externa och lig.nuchae. Även förlöper den via  taggutskottet av den sjunde cervikalkotan och alla bröstkotornas taggutskott.

Trapezius består utav tre komponenter som tillsammans positionerar scapula med clavicula. Drar båda mot ryggraden och fixerar skuldergördeln.

Den nerv som innerveras är n.accessorius; plexus cervicalis och förlöper från C2-C4

trapezius cv

1. Pars Descendens

U: – Linea Nuchalis Superior

– Protuberanta Occipitalis Externa

– Lig.nuchae

F: – Den mest laterala tredjedelen av clavicula.

FU: – Motverkar dragning nedåt

– Vrider scapulae

– Adducerar scapulae

pars descendens

2. Pars Transversa

U: – Taggutskott och ligg.supraspinalia C7-Th3

F: – Acromion med clavicula och spina scapulae

FU: – Drar skulderbladet mot ryggraden

pars transversa

2. Pars Ascendens

U: – Taggutskott, ligg.supraspinalia Th2-Th12

F: – Spina scapulae

FU: – Vrider skulderbladet och drar det mot ryggraden

pars ascendens

Mvh / Marcus Stigwan