Os Frontale Posteriora Strukturer

Margo Parietalis

Bakre kant som ansluter sig till os parietale.

Sulcus Sinus Sagittalis Superior

Fåra som ansluter till crista frontalis. Innehåller sinus sagittalis superior.

Facies Interna

Pannbenets insida mot hjärnan.

Crista Frontalis

Benlist belägen  i medianlinjen, fäste för falx cerebri.

Foramen Caecum

Kort kanal bakom crista frontalis som mestadels slutar blint. I de fall kanalen är öppen, innehåller den en extra emissarieven.

Facies Orbitalis

Den yta som är vänd mot orbita.

Apertura Sinus Frontalis

Öppning som svarar för sekretavflöde till infindibulum ethmoidale, belägen medialt i botten av pannbenshålan.

os frontale post strukturer

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Zygomaticums Strukturer På Lateralsidan

Tuberculum Marginale

Liten utbuktning på bakre kanten av proc. frontalis. Fäste för (lamina superficialis) fascia temporalis. Förekommer inte alltid.

Processus Frontalis

Utskott som är anslutet till proc.zygomaticus ossis frontalis och ala major ossis sphenoidalis.

Facies Lateralis

Den laterala ytan.

Processus Temporalis

Bakåtriktat utskott som tillsammans med proc.zygomaticus ossis temporalis bildar okbensbågen.

Foramen Zygomaticofaciale

Öppning i facies lateralis, utträdesplats för ramus zygomaticofacialis nervi  zygomatici.

Tuberculum Orbitale

Liten utbuktning på insidan av laterala ögonhålekanten. Bl.a fäste för lig. palpebrale laterale.

Facies Orbitalis

Den yta som är vänd mot ögonhålan.

Foramen Zygomaticoorbitale

Öppning i facies orbitalis, inträdesplats för n.zygomaticus.

zyg struct 2zyg struct 1

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

 

 

 

Costae Prima

Första revbenet , det enda som bara är böjt över kanten.

Facies Articularis Capitis Costae

Ledyta på revbenshuvudet.

Sulcus Arteriare Subclaviae

Fåra bakom tuberculum scaleni anterioris på första revbenet. Innehåler a.subclavia.

Tuberculum Musculi Scaleni Anterioris

Liten upphöjning på första revbenet, fäste för scalenius anterior.

Sulcus Venae Subclaviae

Fåra framför tberculum scaleni anterioris på första revbenet Innehåller v.subclavia

costae 1

mvh/Marcus Stigwan

 

 

 

 

 

 

Tibiaes Strukturer Proximalt Och Anteriort

Tibiaes strukturer proximalt och anteriort

1. Fascies Articularis Fibularis [FAF]

Ledyta mot Caput Fibulae, lateroposterior, posteriort på Condylus Lateralis.

 

2. Condylus Lateralis [CL]

Lateral breddning av skenbenets proximala ända.

 

3. Condylus Medialis [CM]

Medial breddning av skenbenets proximala ända.

 

4. Facies Articularis Superior [FAS]

Skenbenets ledytor mot knäleden.

 

5. Area Intercondylaris Posterior [AIP]

Område mellan skenbenets båda Facies Articularis Superior, bakom Eminenta Intercondylaris. Fäste för bakre korsbandet.

 

6.Tuberculum Intercondylare Mediale [TIM]

Upphöjning I mediala ledytans kant mot Eminenta Intercondylaris.

 

7. Tuberculum Intercondylare Laterale [TIL]

Upphöjning I laterala ledytans kant mot Eminenta Intercondylaris.

 

8. Eminenta Intercondylaris [EIC]

Upphöjning i området mellan skenbenets båda Facies Articularis Superior. Medverkar till fäste för korsband och menisker.

tibiaes strukturer ant

Mvh/ Marcus Stigwan