Pars Squamosa

Tinningbenets sagittalställda benplatta, infogad mellan kilben, hjässben och nackben.

pars squamosa

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Os Frontale Posteriora Strukturer

Margo Parietalis

Bakre kant som ansluter sig till os parietale.

Sulcus Sinus Sagittalis Superior

Fåra som ansluter till crista frontalis. Innehåller sinus sagittalis superior.

Facies Interna

Pannbenets insida mot hjärnan.

Crista Frontalis

Benlist belägen  i medianlinjen, fäste för falx cerebri.

Foramen Caecum

Kort kanal bakom crista frontalis som mestadels slutar blint. I de fall kanalen är öppen, innehåller den en extra emissarieven.

Facies Orbitalis

Den yta som är vänd mot orbita.

Apertura Sinus Frontalis

Öppning som svarar för sekretavflöde till infindibulum ethmoidale, belägen medialt i botten av pannbenshålan.

os frontale post strukturer

mvh/ Marcus Stigwan