Scapulae-Skulderbladet

Scapulae-Skulderbladet

Skulderbladet bildar den bakre delen av skuldergördeln. Det är ett platt, triangulärt ben, med två ytor, tre gränser, och tre vinklar.

Nyckelstrukturer för Scapulae

1. Fossa Infraspinata (FI)

Fördjupning nedanför Spina Scapulae, fram till Angulus Inferior Scapulae. Agerar även som ursprung för Infraspinatus.

2. Fossa Supraspinata (FS)

Fördjupning ovanför Spina Scapulae, fram till Angulus Superior Scapulae. Agerar även som ursprung för Supraspinatus.

3. Margo Medialis Scapulae (MMS)

Skulderbladets mediala kant mot ryggraden.

4. Margo Lateralis Scapulae (MLS)

Skulderbladets laterala kant mot Humerus. Agerar även som ursprung för Teres Minor.

5. Angulus Inferior Scapulae (AIS)

Skulderbladets undre vinkelformade del. Agerar även som ursprung för Teres Major.

6. Angulus Superior Scapulae (ASS)

Skulderbladets övre mediala vinkelformade del.

7. Angulus Lateralis Scapulae (ALS)

Skulderbladets laterala vinkel, del av ledpannan i skulderleden.

8. Acromion

Skulderhöjden. Yttersta änden av Spina Scapulae, fri del som skjuter ut över ledhuvudet i skulderleden.

9. Margo Superior Scapulae (MSS)

Skulderbladets övre kant.

scapulae Dext. Scapulae sedd posteriort

Mvh/ Marcus Stigwan