Multifidi

Muskelsystem som sträcker sig från os sacrum till C2 med (transversospinalt) förlopp. Kraftigt utvecklade i lumbalregionen.

Multifidi Lumborum

U: – os sacrum

– ländkotornas proc.mamillares.

F: proc.spinosi på L5-L1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-lumborum

Multifidi Thoracis

U: – proc.transversi

F: Proc. spinosi på TH12- TH 1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-thoracis

Multifidi Cervicis

U: – Kaudala ledutskott

F: proc.spinosi på C7-C2.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidus-cervicis

Alla tre delar har samma nerv: I: rami.posteriores.

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Semimembranosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Inåtrotation i art.genu

– Spänner kapseln i knäleden

I: n.tibialis

semimembranosus röd

mvh/ Marcus Stigwan

 

Adduktorerna

Består utav fem muskler:

Adductor Magnus

Adductor Longus

Adductor Brevis

Pectineus

Grasilis

adds antadds post

Adduktorerna sedda ant och post

 

Adductor Magnus

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis [RIOP]

Ramus Ossis Ischii [ROI]

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

– Den långa senan vid Epicondylus Medialis

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Inåtrotation i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

magnus add

Adductor Longus

U: – Os Pubis, brevid symfysen, superiort om Add.Brevis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

longus add

Adductor Brevis

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

– Flexion i art.coxae

adductor brevis

 

mvh/ Marcus Stigwan