Lig.costoclaviculare

Ledband mellan första revbenet och nyckelbenet, lateralt om art.sternoclavicularis.

lig.costoclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Thorax med kringgående struktur

I detta inlägg kommer jag att göra en basal genomgång av de skelettstrukturer som finnes kring Thorax och dess omnejd, Detta inlägg bör ses som en lättare genomgång.

thorax strukt

1. Cervikalryggen

Den lila strukturen på bilden består utav 7 stycken cervikalkotor. Den översta benämns Atlas (C1) och den näst översta benämns för Axis (C2).  Den 7 cervikalkotan kallas för Prominens pga dess utbuktande spinos.

Atlas C1– Saknar corpus och proc. spinosus och påminner om en ring i sitt utseende.

Axis C2– Har en tand (dens), som är riktad uppåt från coprus vertebrae och dels en stor proc.spinosus.

Prominens C7– Kotans proc.spinosus är mycket utskjutande och lätt att palpera.

Utmärkande för halskotorna är:

* De minsta kotorna

* Proc.spinosus på C2-C6 är klyvet i spetsen

* I proc.transversus finns ett hål där ett stortblodkärl löper upp till hjärnan

cervikal

2. Thorakalryggen

Bröstkotorna är 12 till antalet, benämns TH-1-TH-12, och kraftigare än cervikalkotorna.

Utmärkande för bröstkotorna är:

* Större än halskotorna.

* Proc.spinosus är nedåtriktad.

* Både proc.transversus och corpus vertebrae har ledytor som revbenen ledar emot.

thkotor

3. Nyckelbenet

Se inlägget om Clavicula.

clavicula Clavicula i turkosgrönt.

4. Bröstbenet

Se inlägget om Sternum.

sternumbild Sternum i stålblått.

5. Scapulae

Skulderbladet är ett platt och trekantigt ben. Några av nyckelstrukturerna är: Acromion, Spina Scapulae och proc.coracoideus.

scapulae red

6. Humerus

Humerus är ett rörben samt är det längsta och det största benet i den övre extremiteten. Ledar mot scapulae.

humerus rosa

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Sternocleidomastoideus

Sternocleidomastoideus [SCM] passerar snett över sidan av halsen. Den är tjock och smal vid sin centrala del, men bredare och tunnare i vardera änden. Den har två huvuden. Det mediala eller sternala huvudet är rundat, fasciellt, tendinöst, och med fäste på manubrium sterni, och är riktad uppåt, och bakåt.

Det laterala eller nyckelbenshuvudet är sammansatt av köttiga fibrer, och tar sitt fäste på den övre gränsen och främre ytan av den mediala tredjedelen av nyckelbenet. Den är riktad nästan vertikalt uppåt. De två huvuden är separerade från varandra vid deras ursprung från en triangulär intervall, men småningom smälter dessa ihop under mitten av halsen i en tjock rundad muskel som sätts in till en stark sena, i den laterala ytan av mastoidutskottet och via en aponeuros som fäster i den övre delen av linea nuchae i os occipitale.

U: -manubrium sterni

– os clavicula, medialt

F: – proc.mastoideus

– linea nuchae superior (os occipitale)

FU:Kontralateral rotation av cervikalryggen

Lateralflexion av cervikalryggen

– Flexion av nedre cervikalryggen

– Extension av övre cervikalryggen

– Supination av bröstkorg när hals och huvud är fixerade

I: naccesorius plexus cervicalis

SCMscm real

mvh/ Marcus Stigwan