Pes Ligament Posteriort

Lig.collaterale mediale består utav 5 komponenter. I denna ligamentsgrupp innefattas två av dessa: TCN och TTP.

pars tibiocalcanea [p.TCN] (Orange)

Fiberstråk som löper från den inre fotknölen till sustentaculum tali.

Pars tibiotalaris posterior [p.TTP ] (Gul)

Bakre fiberbunt som sträcker sig från den inre fotknölen och nästan fram till proc.posterior tali.

lig.talocalcaneum mediale [lig.TCNM] (Röd)

Band på insidan av foten som går från tuberculum mediale tali till sustentaculum tali.

lig.talofibulare posterius [lig.TFP] (Mörkblå)

Band som utgår från fossa malleoli lateralis och som fäster vid tuberculum laterale tali.

lig.calacneofibulare [lig.CNF] (Lusblå)

Band som sträcker sig från spetsen av den yttre fotknölen snett bakåt till calcaneus.

pes post ligament

mvh/ Marcus Stigwan

Crus-Underbenet

Crus består av två olika ben. Tibia och Fibula; Skenbenet och Vadbenet. Tibia är det kraftigaste av dessa två ben och är det ben där kroppens tyngd överförs från Femur vidare ner i Pes. Dock belastas inte fibula. Förbindelsen mellan benen sker proximalt till varandra via en led och distalt i en fog.

Tibiaes mest proximala del skapar knäleden tillsammans med Femur och nederst förbinds Crus med pes i den  övre språngbensleden.

Tib and fib

mvh/ Marcus Stigwan

Fibularis Brevis

U: De distala 2/3 av fibula.

F: Tuberositas ossis metatarsalis 5.

FU: – Pronation och plantarflektion

N: Fibularis superficialis

Fibularis brevis ligger i skydd av Peroneus longus, och är en kortare och mindre muskel. Den uppstår från de lägre två tredjedelarna av den laterala/mediala ytan av kroppen av fibula. Fästet är beläget mer medialt än Fibularis longus. Fibrerna passerar vertikalt nedåt, och slutar i en sena som löper bakom den laterala fotknölen samt vidare till det 5 metacarpalbenet.

Muskeln kallas även för Peroneus Brevis.

fibularis brevisfibularis brevis real

mvh/ Marcus Stigwan