Thorax med kringgående struktur

I detta inlägg kommer jag att göra en basal genomgång av de skelettstrukturer som finnes kring Thorax och dess omnejd, Detta inlägg bör ses som en lättare genomgång.

thorax strukt

1. Cervikalryggen

Den lila strukturen på bilden består utav 7 stycken cervikalkotor. Den översta benämns Atlas (C1) och den näst översta benämns för Axis (C2).  Den 7 cervikalkotan kallas för Prominens pga dess utbuktande spinos.

Atlas C1– Saknar corpus och proc. spinosus och påminner om en ring i sitt utseende.

Axis C2– Har en tand (dens), som är riktad uppåt från coprus vertebrae och dels en stor proc.spinosus.

Prominens C7– Kotans proc.spinosus är mycket utskjutande och lätt att palpera.

Utmärkande för halskotorna är:

* De minsta kotorna

* Proc.spinosus på C2-C6 är klyvet i spetsen

* I proc.transversus finns ett hål där ett stortblodkärl löper upp till hjärnan

cervikal

2. Thorakalryggen

Bröstkotorna är 12 till antalet, benämns TH-1-TH-12, och kraftigare än cervikalkotorna.

Utmärkande för bröstkotorna är:

* Större än halskotorna.

* Proc.spinosus är nedåtriktad.

* Både proc.transversus och corpus vertebrae har ledytor som revbenen ledar emot.

thkotor

3. Nyckelbenet

Se inlägget om Clavicula.

clavicula Clavicula i turkosgrönt.

4. Bröstbenet

Se inlägget om Sternum.

sternumbild Sternum i stålblått.

5. Scapulae

Skulderbladet är ett platt och trekantigt ben. Några av nyckelstrukturerna är: Acromion, Spina Scapulae och proc.coracoideus.

scapulae red

6. Humerus

Humerus är ett rörben samt är det längsta och det största benet i den övre extremiteten. Ledar mot scapulae.

humerus rosa

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Advertisements

lig.Transversa Atlantis

Tvärgående tjockt band. Bredare i mitten än vid ändarna. Går dorsalt om dens axis, från ena sidan av atlas till den andra. Omsluter dens axis. Huvuduppgiften är att stärka nackleden posteriort och att förhindra att dens axis böjs bakåt och skadar den förlängda märgen. (medulla oblongata).

transversa atlantis

mvh/ Marcus Stigwan

Suboccipitales-Nackrosetten

Nackrosetten består utav 4 muskler:

1.Rectus capitis posterior major [RCPM]

2.Rectus capitis posterior minor [RCPm]

3.Obliquus capitis superior [OCS]

4.Obliquus capitis inferior [OCI]

 

Rectus capitis posterior major

U: Taggutskottet på Axis

F: Mitten av Linea Nuchea Inferior.

FU: Vrider ansiktet utåt.

RCPM urpsringer från en spetsig sena belägen från Axis utskott. Denna senan blir bredare, då den stiger uppåt in i den laterala delen av  Linea Nuchae Inferior. Då musklerna går lateralt och uppåt skapas ett triangulärt utrymme där Rectus Capitis Posterior Minor kan ses.

rmRCPM

Rectus capitis posterior minor

U: Tuberculum Posterior Atlantis

F: Inre tredjedelen av Linea Nuchae Inferior

FU: Bakåtböjning av huvudet.

Belägen mellan vardera del av RCPM, och har har sitt ursprung på Tuberculum Posterior Atlantis. Fäster i sin tur på Linea Nuchae Inferior. Även RCPm´s sena blir progressivt tjockare på vägen från Urspring till Fäste.

RCPM liten 1RCPmin

Obliquus capitis superior

U: Proc. Transversus  på Axis

F: Området över fästsenan till RCPM

FU: Böjer huvudet bakåt och åt sidan

Uppkommer från tendinösa fibrer från tvärutskottet på Atlas. Likt de andra musklerna är den smal vid sin bas för att bli tjockare när den närmar sig sitt fäste som är på området kring fästsenan till RCPM.  Fästet ligger lateralt om Semispinalis Capitis.

capitis superiorOCS

Obliquus capitis inferior

U: Proc.spinosus på Axis

F: Proc.transversus på Atlas

FU: Vrider ansiktet och Atlas åt samma sida

OCI är den större av de sneda musklerna i denna muskelgrupp. Har ursprung från proc.spinosus på axis och förlöper sedan ner till proc.transversus på atlas.

ociOCI

Mvh/ Marcus Stigwan