Biceps Femoris Caput Longum

U: Tuber Ischiadicum

F: Caput fibulae

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Inåtrotation i art.genu

I: n.tibialis

biceps femoris caput longum

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Ischiocrurales-Hamstrings

Baksida lår består utav  4 muskler varav en av dessa har två huvuden.

Semimebranosus [SMN]

Semitendinosus [STN]

Biceps Femoris [BF]

– Caput Breve

– Caput Longum

hamstrings

1. Semimembranosus

U: – Tuber Ischiadicum

F: – Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semimembranosussemitendinosus real

2. Semitendinosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Mediala ytan på tibia. (Pes Anserinus)

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semitendinosussemimembranosus real

3. Biceps Femoris

biceps femoris

Caput Brevis

U: Labium Laterale Linea Aspera

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

Caput Longum

U: Tuber Ischiadicum

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

– Extension i art.coxae

mvh/ Marcus Stigwan