Lig.Iliofemorale & Lig.Ischiofemorale

Lig.Iliofemorale [lig.IlF]

Kraftigt främre band som går från spina iliaca anterior inferior till linea intertrochanterica. Förlöper i två riktningar.

Pars Transversa

Tvärgående lateral komponent, motverkar utåtrotation och abduktion.

Pars Descendens

Nedåtstigande medial komponent, motverkar inåtrotation.

lig. iliofemoralle

Lig.Ischiofemorale [IsF]

Bakre ledband med skruvformat förlopp, som går från os oschii via lårbenshalsen till fossa trochanterica. Strålar även in i Zona Orbicularis. Motverkar inåtrotation.

lig.ischiofmorale

mvh/ Marcus Stigwan

 

Advertisements

Longissimus Cervicis & Capitis

Longissimus Cervicis

U: Proc.transversa på TH 6-TH 1

F: proc.transversa på C 7-C 2

Longissimus Capitis

U: proc.transversa på TH3- TH1 och C7-C3

F: proc.mastoideus

FU: Håller kroppen i upprätt ställning

– Flexion av cervikalen

– Flexion av cervikalen

long cerv and caplong visa lager

long lager 1 real long lager 2 real

För att se Longissimus cervivis och capitis måste vi ner till det 3 lagret och avlägsna både Splenius cervicis och capitis.

mvh/ Marcus Stigwan

Trapezius-Kappmuskeln

Trapezius-Kappmuskeln

Trapezius är en platt, triangulär muskel, som täcker den övre och bakre delen av nacken och axlarna. Den har sitt ursprung från Linea Nuchalis Superior, Protuberantia Occipitalis Externa och lig.nuchae. Även förlöper den via  taggutskottet av den sjunde cervikalkotan och alla bröstkotornas taggutskott.

Trapezius består utav tre komponenter som tillsammans positionerar scapula med clavicula. Drar båda mot ryggraden och fixerar skuldergördeln.

Den nerv som innerveras är n.accessorius; plexus cervicalis och förlöper från C2-C4

trapezius cv

1. Pars Descendens

U: – Linea Nuchalis Superior

– Protuberanta Occipitalis Externa

– Lig.nuchae

F: – Den mest laterala tredjedelen av clavicula.

FU: – Motverkar dragning nedåt

– Vrider scapulae

– Adducerar scapulae

pars descendens

2. Pars Transversa

U: – Taggutskott och ligg.supraspinalia C7-Th3

F: – Acromion med clavicula och spina scapulae

FU: – Drar skulderbladet mot ryggraden

pars transversa

2. Pars Ascendens

U: – Taggutskott, ligg.supraspinalia Th2-Th12

F: – Spina scapulae

FU: – Vrider skulderbladet och drar det mot ryggraden

pars ascendens

Mvh / Marcus Stigwan