Cutaneus Brachii Posterior och Lateralis Inferior

Cutaneus Brachii Posterior [CBP] (Blå)

Liten hudgren på överarmens dorsalsida.

Cutaneus Brachii Lateralis Inferior [CBLI] (Grön)

Andra hudgren tilll överarmens laterala och dorsala sida. Innervationsområde distalt om Deltoideus.

cutaneus brachis 2 nerver

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Nervus Radialis

Strålbensnerv som kommer från fasciculus posterior (mestadels med fibrer från C2-TH1). Förlöper i sulcus nervi radialis, omkring överarmens dorsalsida, därefter lateralt mellan brachialis, och brachioradialis, och mellan extensor carpi radialis. Vid armbågen delar den upp sig i ramus profundus och ramus superficialis.

nervus radialis

mvh/ Marcus Stigwan

Biceps Brachii

Biceps är en lång spolformade muskel, placerad på framsidan av armen som har två ursprung (Därav den fått sitt namn) och ett fäste.

Caput Longum

U: Tuberculum Supraglenoidale [TSG]

F:  Tuberositas Radii

FU: Abduktion i skulderleden.

Caput Breve

U: proc.coracoideus.

F: Tuberositas Radii

FU: Adducerar i skulderleden.

biceps brachiibiceps brachii real

mvh/ Marcus Stigwan

Humerus-Basala Strukturer

caput humeri

Överarmsbenets huvud.

corpus humeri

Överarmsbenets centrala del och kropp.

tuberculum majus

En större knöl. Agerar som muskelfäste och är beläget lateralt på humerus.

tuberculum minus

En mindre knöl som även den agerar som muskelfäste och är belägen centralt och proximalt på humerus.

crista tuberculi majoris

Benås som går distalt från tuberculum majus. Agerar som fäste för pectoralis major.

crista tuberculi minoris

Benås som går distalt från tuberculum minus. Agerar som fäste för teres major och latissimus dorsi.

epicondylus medialis

Medialt utskott på kondylens ända. Ursprung för underarmens böjarmuskler.

epicondylus lateralis

Utskott på kondylens ända, lateralt om capitulum humeri. Ursprung för underarmens sträckarmuskler.

Humerus basic strukturer

Mvh/ Marcus Stigwan

Brachialis-Överarmsmuskeln

Brachialis hjälper biceps brachii att hindra art.cubiti från övertänjning och därmed förhindra luxation och eventuellt benbrott på olecranon. Brachialis är mest aktiv i början av flexion i armbågen och arbetar tillsammans med de övriga flexorerna i både pronation och supination. Muskeln arbetar dock främst ensam och då med handen i pronerat läge.

Den nerv som innerveras är n.musculocutaneus.

U:  os humerus, anteriort, under tuberositas deltoidea

F:  tuberositas ulnae

FU: Flexion i art.cubiti

brachialis

mvh/ Marcus Stigwan

Coracobrachialis

Av Humerus 4 muskler så är Coracobrachialis den minsta.  Ursprunget går från proc.coracoideus. Samma urpsrung som Biceps Brachiis korta huvud, men fibrerna fäster något mer medialt samt posteriort om toppen av proc.coracoideus.

Fästet är mitt på Humerus i form utav en platt sena, som i sin tur är belägen mellan Brachialis och Triceps Brachii. Coracobrachialis innerveras av n.musculocutaneus.

U: proc.coracoideus

F: Mitt på den mediala sida av humerus

FU: Stabiliserande muskel, säkrar ledytegräns i skulderbladen samt utför framåtvridning. Även en svag in.rotation kan förekomma.

CoracobrachialisCoracobrachialis real

För att se Coracobrachialis måste vi gå ner till armens fjärde lager. Stratus Profundus.

Mvh/ Marcus Stigwan