Origio

Den plats eller punkt där en del, muskel eller struktur uppstår.

origo ex

Bild: Flexor Digitorum Longus. Plantarflekterar och supinerar. Har sitt  ursprung på Tibiae.

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Tibialis Anterior

U: Laterala ytan på Tibia

– Membrana Interossea

– Fascia Cruris

F: Insidan av os cuneiforme mediale och os metatarsale.

FU: Dorsalflektion av pes

– Supination av pes

tibialis anteriortibialis anterior real

mvh/ Marcus Stigwan

Supinator

Supinator är belägen på den bakre sidan, i det djupa lagret av underarmen (Radius proximala tredjedel).

Innerveras av n.radialis.

U: Epicondylus Lateralis Humeri

– ligg.collaterale et. annulare radii.

– Crista musculi supinatoris

F: Facies Anterior Radii.

FU: Suppination av underarmen

supinator

mvh/ Marcus Stigwan

Brachioradialis

U: Crista Supracondylaris Lateralis Humeri [CSLH]

– Septum Intermusculare Laterale [SIL]

F: Basis Ossis Metacarpale 2

FU: Böjer underarmen från mittläge mellan pronation och supination.

Innerveras av n.radialis.

Brachioradialis är den största muskeln i antebrachium.

brachioradialisbrachioradialis real Brachioradialis sedd från det mest superficiella lagret.

mvh/ Marcus Stigwan