Tuberculum Dorsale

Benlist i radius distala ända, belägen mellan två fåror som innehåller extensor pollicis longus och extensor carpi radialis brevis. Oftast palpabel genom huden.

tuberculum dorsale

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Nervus Radialis

Strålbensnerv som kommer från fasciculus posterior (mestadels med fibrer från C2-TH1). Förlöper i sulcus nervi radialis, omkring överarmens dorsalsida, därefter lateralt mellan brachialis, och brachioradialis, och mellan extensor carpi radialis. Vid armbågen delar den upp sig i ramus profundus och ramus superficialis.

nervus radialis

mvh/ Marcus Stigwan

Supinator

Supinator är belägen på den bakre sidan, i det djupa lagret av underarmen (Radius proximala tredjedel).

Innerveras av n.radialis.

U: Epicondylus Lateralis Humeri

– ligg.collaterale et. annulare radii.

– Crista musculi supinatoris

F: Facies Anterior Radii.

FU: Suppination av underarmen

supinator

mvh/ Marcus Stigwan

Radius och Ulnae-Basala Strukturer

Underarmens två ben: Radius (Strålbenet) och Ulnae ( Armbågsbenet) binds ihop distalt och proximalt av vridleder och ett stort membran.

Radius

Caput Radii

Radius huvud som har ledförbindelse med Capitulum Humeri.

Tuberositas Radii

Skrovlighet medialt på strålbenet, ca 20 mm distalt från proximala ändan. Fäste för Biceps Brachii.

proc.styloideus Radii

Griffelutskottet, smalt och spetsigt stiftliknande utskott som är beläget leteralt i Radius distala ända.

radius basic strukt

Ulnae

Olecranon

Armbågsutskottet, beläget i bakre delen av Ulnaes proxima ända. Fäste för Triceps Brachii.

Proc.Coronoideus

Kråknäbbsliknande utskott, beläget i främre ändan av Incisura Trochlearis.

Incisura Trochlearis

Ledyta i Ulnaes proximala ända, passande mot Trochlera Humeri.

Caput Ulnae

Armbågsbenets huvud, beläget distalt.

Tuberositas Ulnae

Ojämn yta, distalt om Proc.coronoideus.

Proc. Styloideus Ulnae

Smalt, spetsigt, stiftliknande utskott i Ulnaes distala ände. Utgör fäste för Discus Articularis och lig.collaterale carpi ulnare.

ulnae

mvh/ Marcus Stigwan