Strukturer på Calcaneus Superiort

Facies Articularis Talis Anterior [FATA]

Den främre och den mindre av ledytorna mot Talus.

Facies Articularis Talaris Media [FATM]

Den mellersta av de båda bakre ledytorna, åtskilda av Sulcus Calcanei mot Talus.

Facies Articularis Talis Posterior [FATP]

Den bakre och den största av ledytorna mot Talus.

calcaneus superiort

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Pes Ligament Posteriort

Lig.collaterale mediale består utav 5 komponenter. I denna ligamentsgrupp innefattas två av dessa: TCN och TTP.

pars tibiocalcanea [p.TCN] (Orange)

Fiberstråk som löper från den inre fotknölen till sustentaculum tali.

Pars tibiotalaris posterior [p.TTP ] (Gul)

Bakre fiberbunt som sträcker sig från den inre fotknölen och nästan fram till proc.posterior tali.

lig.talocalcaneum mediale [lig.TCNM] (Röd)

Band på insidan av foten som går från tuberculum mediale tali till sustentaculum tali.

lig.talofibulare posterius [lig.TFP] (Mörkblå)

Band som utgår från fossa malleoli lateralis och som fäster vid tuberculum laterale tali.

lig.calacneofibulare [lig.CNF] (Lusblå)

Band som sträcker sig från spetsen av den yttre fotknölen snett bakåt till calcaneus.

pes post ligament

mvh/ Marcus Stigwan

Pes-Foten

Foten består utav tre indelningar.

Tarsus-Vristen

Metatarsus-Mellanfoten

Digiti-Tårna

Tarsus

Tarsus består av 7 stycken ben.

  • Talus
  • Calcaneus
  • Naviculare
  • Cuneiforme (med,int,lat)
  • Cuboideum

pes

Talus (Lila), Calcaneus (Grön), Naviculare (Turkos), Cuneiforme (Rosa), Cuboideum (Gul)

Talus-Språngbenet

Talus (Även kallad Astragalus) är det näst största av vristens ben. Den upptar den mellersta och övre delen av tarsus, stödjer tibia ovan och vilar på Calcaneus nedan. Talus har ledförbindelse colateralt med bägge malleolerna och även anteriort med Naviculare. Talus består av en kropp, en hals och ett huvud

talus Sin. Talus sedd Superiort

Calcaneus-Hälbenet

Calcaneus är det största benet i Tarsus, beläget på den nedre och bakre delen av foten, som används för att överföra kroppsvikten till marken, och bildar en stark hävstång för musklerna i vaden. Det är oregelbundet kubiskt i sin formgivning och har sin längdaxel riktad framåt, lateralt och innefattar sex ytor.

calcaneus Sin. Calcaneus sedd Superiort

Naviculare-Båtbenet

Båtbenet är beläget på den mediala sidan av Tarsus. Ligger mellan Calcaneus och Cuneiforme I,II,III, med vilka den även artikulerar.

naviculare Sin. Naviculare sedd Superiort

Cuboideum-Tärningsbenet

Cuboideum är placerad på den  laterala sidan av Tarsus, beläget mellan Calcaneus och metatarus 4 och 5.  Den är pyramidformad och har sin bas riktad medialt.

cuboideumSin. Cuboideum sedd Superiort

Cuneiforme-Kilformade benen

Utgörs av 3 ben. Ett medialt, intermedialt och ett lateralt. Dessa benämns med,int,lat eller I,II,III.

cuneiforme

Cuneiforme I (Med)

är det största av de tre cuneiforme. Det är beläget på den mediala sidan av foten, mellan naviculare och basen på den första metatarsalen.

cunei 1

Cuneiforme II (Int)

Det andra kilformade benet är det minsta av de tre benen. Det har en väldigt killiknande form. Den är belägen mellan de andra två cuneiforme och artikulerar med naviculare posteriort samt metatarsale 2 anteriort.

cunei 2

Cuneiforme III (Lat)

cuneiforme 3

Cuneiforme III är det näst största av de tre kilformade benen. Den upptar mitten av Tarsus mittenrad mellan Cuneiforme II, medialt, Cuboideum, lateralt, Naviculare, posteriort samt det tredje metatarsalbenet, anteriort.

Mvh/ Marcus Stigwan