Multifidi

Muskelsystem som sträcker sig från os sacrum till C2 med (transversospinalt) förlopp. Kraftigt utvecklade i lumbalregionen.

Multifidi Lumborum

U: – os sacrum

– ländkotornas proc.mamillares.

F: proc.spinosi på L5-L1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-lumborum

Multifidi Thoracis

U: – proc.transversi

F: Proc. spinosi på TH12- TH 1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-thoracis

Multifidi Cervicis

U: – Kaudala ledutskott

F: proc.spinosi på C7-C2.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidus-cervicis

Alla tre delar har samma nerv: I: rami.posteriores.

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Iliocostalis Lumborum

Iliocostalis Lumborum

U: os Sacrum

– Crista Iliaca

– Aponeurosis erector spinae

F: Angulus Costae (samtliga revben)

FU: Håller kroppen i upprätt ställning samt utför lateralflexion.

iliocostalis lumborum

Iliocostalis Lumborum delas in i två olika delar

 

1. Pars Lumbaris; Divisio Lateralis Erector Spinae

Muskelns undre del som fäster på de nedre sex revbenen.

 

2. Pars Thoracica

U: Angulus Costae (De sex undre revbenen)

F: Angulus Costae (De sex övre revbenen)

FU: Håller kroppen i upprätt ställning samt utför lateralflexion

iliocostalis bägge delar

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

 

Splenius

Splenius är latin och betyder bandage. Har namngetts då de ligger som ett bandage kring cervikalen. Täcker och fixerar den övre delen av Erector Spinae. Dessa två muskler klassas som ett separat muskelsystem och går under namnet spinotransversales.

splenius båda

Splenius Capitis

U: proc. spinosus C7-TH3 (I vissa fall till TH-4)

F: Laterala delen av Linea Nuchalis Superior [LNS]

– Proc.mastoideus

splenius capitis real

Splenius Cervicis

U: Proc.spinosus TH4-TH6 (Förekommer fall som har ursprung: TH3-TH5)

F: Proc.transversus C1-C3 (Förekommer fall som har fäste: Tuberculum posterior processus transversi 1-2)

splenius cervcis real

Gemensamma funktioner: Extension av cervicalryggen

– Ipsilateral rotation av cervikalryggen

– Lateralflexion av cervikalryggen

 

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Longissimus Thoracis

U: – Os Sacrum

– Ländkotornas taggutskott

– Undre bröstkotornas tvärutskott

F: – Medialt på länd och bröstkotornas laterala utskott

– Lateralt på ländkotornas proc. costales samt revbenen

– Fascia thoracolumbalis

FU: – Håller kroppen i upprätt ställning.

N: Innerveras av n.spinales (C2-L5)

Pars lumbalis; diviso medialis m.erector spinae lomborum kallas den undre delen av longissimus thoracis.

longisumus thoracis

mvh/ Marcus Stigwan

 

Musculi Dorsi Proprii-Egentliga Ryggmuskler

Musculi Dorsi Proprii-Egentliga Ryggmuskler

I detta inlägg kommer jag att göra en sammanfattning över de olika muskelsystem som bygger upp vår rygg.

1. Erector Spinae

1.a – Iliocostalis

1.b – Longissimus

1.c – Spinalis

2. Musculi Interspinales

2.a – Interspinales Lumborum

2.b – Interspinales Thoracis

2.c – Interspinales Cervicis

3. Musculi Intertransversarii

3.a Intertransversarii Mediales Lumborum

3.b Intertransversarii Thoracis

3.c Intertransversarii Posteriores Mediales Cervicis

4. Musculi Spinotransversales

4.a Splenius Capitis

4.b Splenius Cervicis

Musculi Transversospinales

Samlingsnamn för 9 olika muskler samt 3 fascior. Nämnda delas in i följande:

5. Semispinalis

5.a Semispinalis Thoracis

5.b Semispinalis Cervicis

5.c Semispinalis Capitis

6. Multifidi

6.a Multifidus Lumborum

6.b Multifidus Thoracis

6.c Multifidus Cervicis

7. Rotatores

7.a Rotatores Lumborum

7.b Rotatores Thoracis

7.c Rotatores Cervicis

1. Erector Spinae (ES)

Erestor Spinae är ett samlingsnamn Iliocostalis, Longissimus och Spinalis. För att se dessa strukturer måste vi ner till lager 4 av 6, det andra intermediala lagret. (Efter att ha tagit bort Serratus Posterior Inferior (SPI) samt den Thoracolumbala Fascian (SF) )

erector spinae

ES inferiora del, sedd från det intermediala lagret II.

Iliocostalis

Den mest laterala av de tre muskelsystemen. Består utav:

Pars Lumborum

Pars Thoracica

Pars Cervicis

Longissimus

Det Intermediala muskelsystemet som består utav:

Pars Thoracis

Pars Cervicis

Pars Capitis

Spinalis

Det mediala muskelsystemet som består utav:

Pars Thoracis

Pars Cervicis

Pars Capitis

Minnesregel för muskelgruppen: Tänk på “I Love Spagetti”

Iliocostalis

Longissimus

Spinalis

Mvh / Marcus Stigwan