Lig.costoclaviculare

Ledband mellan första revbenet och nyckelbenet, lateralt om art.sternoclavicularis.

lig.costoclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Obliquus Internus Abdominis

U: Fascia Thoracolumbalis

– Crista Iliaca

– Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS]

Lig.inguinale

F: Costae 10-12

– Rectusskidan

FU: Rotation av bålen (ipsilateral/sammansides)

– Lateralflexion i bålen

– Flexion av bålen

-Bukpressen (krystningar, skapar ökat tryck i bukhålan)

– Supination av bäckenet

OIAOIA real

Övrigt

Obliquus Internus Abdominis hjälper Rectus Abdominis att motverka svank. Muskeln är även en viktig och delaktig muskel vid vridande rörelser samt vid kast framåt. Tex: tennis, boxning med mera. Skapar tillsammans med Obliquus Externus Abdominis midjans kurva.

Spänning

Vid spänning i dessa muskler så hindras bukandningen samt Diaphragmas rörelser.

Träning

Sit-ups med vridning.

mvh/ Marcus Stigwan

Lig.coracoclaviculare

Förbindelse mellan proc.coracoideus och clavicula, överför armens vikt på clavicula. Består av fölande komponenter:

Lig.trapeoideum [TIM] (orange)

Lateralt band som sträcker sig från proc.coracoideus upp till clavicula, beläget mellan lig.conoideum och lig.coracoacromiale.

Lig.conoideum [CIM] (ljusgrön)

Trekantsformat band  med basen mot clavicula och spetsen mot proc.coracoideus, beläget medialt om lig. trapezoideum.

lig coracoclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Ligament I Höften

Pelvis hålls ihop av en hel del ligament.

Nedan följer ett par av de största:

lig. ilio-lumbale

Ilio-lumbale är ett kraftigt ledband som har sitt ursprung från kota L5 och L4 på transverserna. Den förlöper vidare ner till os ilium.

Ligamentets primära uppgift är att stärka leden mellan pelvis och ländryggen genom att förhindra överdriven lateralflexion.

IL lig

lig. sacro-tuberale

Ett kraftigt band som sträcker sig från os sacrum och os ilium till tuber ischiadicum.

Stabiliserar bäckengördeln och begränsar uppåt tippning av korsbenet samt rotation av bäckenet.

sacro tuberal

lig.sacro-spinale

Ledband som går från os sacrum och os coccygis till spina ischiadica och skiljer foramen ischiadicum majus från foramen ischiaddicus minor. Dess funktion är att (tillsammans med lig.sacro tuberale) att förhindra bakåt rotation i os ilium och os sacrum.

sacro spinale

lig.inguinale

Ligament som sträcker sig från Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS] till tuberculum pubicum.

Inguinal ligamentet stöder muskler kring höften inklusive iliopsoas och pectineus. Det stöder också nerverna och blodkärlen i benet när de passerar genom ljumsken, inklusive lårartären, lårvenen och femorala nerven. Stödet från det inguinala ligamentet är viktigt att bibehålla genom att ha god flexibiliteten i höftregionen, eftersom den försörjer blod och nerv försörjning till benet.

lig inguinale

mvh/ Marcus Stigwan