Fibularis Longus

U: Fibula och fascia cruris.

F: Snett under fotsulan till os cuneiforme mediale och os tarsale.

FU: Pronation och plantarflektion.

I: n.fibularis superficialis.

FL 1fibularis longus real

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Brachioradialis

U: Crista Supracondylaris Lateralis Humeri [CSLH]

– Septum Intermusculare Laterale [SIL]

F: Basis Ossis Metacarpale 2

FU: Böjer underarmen från mittläge mellan pronation och supination.

Innerveras av n.radialis.

Brachioradialis är den största muskeln i antebrachium.

brachioradialisbrachioradialis real Brachioradialis sedd från det mest superficiella lagret.

mvh/ Marcus Stigwan

Fibularis Brevis

U: De distala 2/3 av fibula.

F: Tuberositas ossis metatarsalis 5.

FU: – Pronation och plantarflektion

N: Fibularis superficialis

Fibularis brevis ligger i skydd av Peroneus longus, och är en kortare och mindre muskel. Den uppstår från de lägre två tredjedelarna av den laterala/mediala ytan av kroppen av fibula. Fästet är beläget mer medialt än Fibularis longus. Fibrerna passerar vertikalt nedåt, och slutar i en sena som löper bakom den laterala fotknölen samt vidare till det 5 metacarpalbenet.

Muskeln kallas även för Peroneus Brevis.

fibularis brevisfibularis brevis real

mvh/ Marcus Stigwan