Nervus Ulnaris

Armbågssnerv från fasciculus medialis. Förlöper först i sulcus biciptis medialis, perforerar dels septum intermusculare mediale, och efter passage av sulcus nervi ulnaris, även flexor carpi ulnaris.

nervus ulnaris

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Underarmens Muskulatur- Baksida Ytliga Muskler

Brachioradialis

Brachioradialis är den mest ytliga muskeln på den radiala sidan av underarmen . Den har sitt ursprung från 2/3 av crista supracondlyaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale.

Muskelns fibrer slutar i mitten av underamen och förenar sig till en platt sena som i sin tur fäster på styloideus radii. Fästet blir ibland korsat utav abductor policis longus och extensor policis brevis.

brach ral 1korsat brachioradialis

abductor policis longus i orange och extensor policis brevis i blått.

Extensor Carpi Radialis Longus

är placerad svagt under Brachioradialis. Tar även denna ursprung från den distala tredjedelen (1/3) av humerus; crista supracondylaris lateralis på humerus och från septum intermusculare laterale. Fibrerna går nedåt till basis ossis metacarpale 2 där en platt sena tar sitt fäste. Fästet ligger under abductor policis longus och extensor policis brevis.

Extensor carpi radialis longusextensor carpi radialis longus röd bild 2ext carpi radialis senor

abductor policis longus i orange och extensor policis brevis i blått.

Extensor Carpi Radialis Brevis

Denna muskeln är kortare och tjockare än den föregående muskeln, under vilken den är placerad.  Fibrerna slutar ungefär i mitten av underarmen i en plan sena, som är nära förbunden med Extensor Carpi Radialis Longus fäste.

extensor carpi radialis brevis ext dubbla

Extensor carpi radalis brevis i grönt.

Anatomiska Variationer:

Bägge muskler kan delas upp i två eller tre senor för insättning till andra och tredje eller fjärde metakarpalbenet. De två musklerna kan förenas i en enda buk med två senor. Tvärgående slippar mellan de två musklerna kan förekomma .

Extensor carpi radialis intermedius uppstår sällan som en distinkt muskel från överarmsbenet, men är inte ovanlig som slip från en eller båda musklerna till andra eller tredje eller båda metacarpalbenen.

Extensor carpi radialis accessorius hittas ibland med ursprung från humerus med eller under extensor carpi radialis longus och sätts in i det första metakarpalbenet, abduktor pollicis brevis, den första dorsala interosseousen, alternativt så kan övrig fästpunkt förekomma.

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3351252 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15835405

Radius och Ulnae-Basala Strukturer

Underarmens två ben: Radius (Strålbenet) och Ulnae ( Armbågsbenet) binds ihop distalt och proximalt av vridleder och ett stort membran.

Radius

Caput Radii

Radius huvud som har ledförbindelse med Capitulum Humeri.

Tuberositas Radii

Skrovlighet medialt på strålbenet, ca 20 mm distalt från proximala ändan. Fäste för Biceps Brachii.

proc.styloideus Radii

Griffelutskottet, smalt och spetsigt stiftliknande utskott som är beläget leteralt i Radius distala ända.

radius basic strukt

Ulnae

Olecranon

Armbågsutskottet, beläget i bakre delen av Ulnaes proxima ända. Fäste för Triceps Brachii.

Proc.Coronoideus

Kråknäbbsliknande utskott, beläget i främre ändan av Incisura Trochlearis.

Incisura Trochlearis

Ledyta i Ulnaes proximala ända, passande mot Trochlera Humeri.

Caput Ulnae

Armbågsbenets huvud, beläget distalt.

Tuberositas Ulnae

Ojämn yta, distalt om Proc.coronoideus.

Proc. Styloideus Ulnae

Smalt, spetsigt, stiftliknande utskott i Ulnaes distala ände. Utgör fäste för Discus Articularis och lig.collaterale carpi ulnare.

ulnae

mvh/ Marcus Stigwan

Extensor Indicis

Extensor Indicis är en smal, långsträckt muskel, medialt Placerad, och förlöper parallellt med extensor policis longus. Den uppstår från den dorsala ytan av ulna nedanför ursprunget av Extensor pollicis brevis och longus, samt från interosseous membranet.  Senan förlöper vidare ner till aponeurosen på pekfingret.

U: Ulna, posteriort

F: Pekfingrets dorsalaponeuros

FU: – Extension utav pekfingret

– Dorsalflexion utav manus

extensor indicis propriusindicisreal sena EI´s sena sedd anteriort.

mvh/ Marcus Stigwan