Benets Regioner Anteriort

Regio Femoris Anterior (Orange)

Lårets framsida.

Trigonum Femoris (Röd)

“Scarpas Triangel”. Trekantig lucka mellan lig.inguinale, Sartorius och Gracilis.

Regio Genus Anterior (Gul)

Knäets framsida.

Regio Cruris Anterior (Grön)

Underbenets framsida.

Regio Talocruralis Anterior (Lila)

Område framför främre språngbensleden.

Dorsum Pedis (Blå)

Fotens region.

benets regioner ant

mvh/ Marcus Stigwan

Semimembranosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Inåtrotation i art.genu

– Spänner kapseln i knäleden

I: n.tibialis

semimembranosus röd

mvh/ Marcus Stigwan