Ligament I Höften

Pelvis hålls ihop av en hel del ligament.

Nedan följer ett par av de största:

lig. ilio-lumbale

Ilio-lumbale är ett kraftigt ledband som har sitt ursprung från kota L5 och L4 på transverserna. Den förlöper vidare ner till os ilium.

Ligamentets primära uppgift är att stärka leden mellan pelvis och ländryggen genom att förhindra överdriven lateralflexion.

IL lig

lig. sacro-tuberale

Ett kraftigt band som sträcker sig från os sacrum och os ilium till tuber ischiadicum.

Stabiliserar bäckengördeln och begränsar uppåt tippning av korsbenet samt rotation av bäckenet.

sacro tuberal

lig.sacro-spinale

Ledband som går från os sacrum och os coccygis till spina ischiadica och skiljer foramen ischiadicum majus från foramen ischiaddicus minor. Dess funktion är att (tillsammans med lig.sacro tuberale) att förhindra bakåt rotation i os ilium och os sacrum.

sacro spinale

lig.inguinale

Ligament som sträcker sig från Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS] till tuberculum pubicum.

Inguinal ligamentet stöder muskler kring höften inklusive iliopsoas och pectineus. Det stöder också nerverna och blodkärlen i benet när de passerar genom ljumsken, inklusive lårartären, lårvenen och femorala nerven. Stödet från det inguinala ligamentet är viktigt att bibehålla genom att ha god flexibiliteten i höftregionen, eftersom den försörjer blod och nerv försörjning till benet.

lig inguinale

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s