Masseter

Mest framträdande tuggmuskel. Stänger munnen. Bestämmer tillsammans med Temporalis och Pterygoideus Medialis, graden av muskelkraft under tuggning. Består av följande två komponenter:

Pars Superficialis

U: De främre två tredjedelarna av okbensbågen.

F: Angulus Mandibulae

– Tuberositas Masseterica

Förlopp uppifrån: snett dorsokaudalt

Drar underkäken något framåt

I: n.mandibularis

 

Pars Profunda

Storleken på denna muskeln varierar.

U:  Okbensbågen, käkledens diskokapsulära system och ibland även fascia temporalis.

F: Ramus Mandibulae, tillsammans med fiberstråk från Temporalis

FU: Säkerställer den laterala stabiliseringen av diskokapsulära syystemet vid sidoföring av käken: Tex under tuggning.

Kan ersättas av fascia parotideomassterica.

I: n.mandibularis

masseter

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Pterygoideus Medialis

U: Fossa pterygoidea och tuber maxillae.

F: Tuberositas pterygoidea på insidan av angulus mandibulae, förlöper snett dorsokaudalt till insidan av angulus mandibulae.

FU: Synergist till Temporalis och Masseter.

I: n.mandibularis

pterygoideus medialis

mvh/ Marcus Stigwan

Nasalis Strukturer

Cavitas Nasalis Ossea [CNO] (blå)

Näshålans osseösa (beniga), del.

Septum Nasi Osseum [SNO] (grön)

Nässkiljeväggen bendel. Sammansatt av vomer och lamina perpendicularis ossis ethmoidalis.

Ostium Canalis Nasolacrimalis [OCN] (lila)

Näs-tårkanalens mynningm belägen nedanför undre näsmusslan.

Canalis Nasolacrimalis [CNL] (svart sträckade)

Näs-tårkanal, mynning nedanför concha nasalis inferior.

Apertura Piriformis [AP] (Svart)

Främre näsöppning, vars kontur är päronformad.

 

nasalis

mvh/ Marcus Stigwan

Occipitalis

Muskeln Occipitofrontalis innefattar både Venter Frontalis samt Venter Occipitalis. I vanligt språk så säger vi Frontalis och Occipitalis. Olika människor väljer att klassa hela muskelgruppen till en och samma muskel, medans andra vill separera dessa två.

U: Linea Nuchalis Suprema

F: Gala Aponeurotica

FU: Drar skalpen bakåt.

I: n.facialis

Muskeln agerar som antagonist till Frontalis.

occipitalisoccipitalis real

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Orbicularis Oculi

Ögats ringmuskel sammansatt av olika muskelstråk. Sluter ögonlocken och underlättar tårflödet till tårsäcken och till näsan. Nerv som inneveras är n.facialis.

Består utav följande tre delar:

Orbicularis Oculi rosa Orbicularis Oculi

Pars Palpebralis

U: lig.palpebrale mediale [lig.PBM] och angränsande ben.

Pars Profunda [Pars Lacrimalis]

U: Crista Lacrimalis Posterior, dorsalt om tårsäcken.

Omger Canaliculi Lacrimales och sträcker sig till Papilla Lacrimalis. Vid dragning vidgas Saccus Lacrimalis.

Pars Orbitalis

U: lig.palpebrale mediale

proc. Frontalis Maxillae

Pars nasalis ossis frontalis

Bildar mediala delen av ögats ringmuskel.

mvh/ Marcus Stigwan