Multifidi

Muskelsystem som sträcker sig från os sacrum till C2 med (transversospinalt) förlopp. Kraftigt utvecklade i lumbalregionen.

Multifidi Lumborum

U: – os sacrum

– ländkotornas proc.mamillares.

F: proc.spinosi på L5-L1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-lumborum

Multifidi Thoracis

U: – proc.transversi

F: Proc. spinosi på TH12- TH 1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-thoracis

Multifidi Cervicis

U: – Kaudala ledutskott

F: proc.spinosi på C7-C2.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidus-cervicis

Alla tre delar har samma nerv: I: rami.posteriores.

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Ländkotans Strukturer

proc.accessorius

Rudiment av ursprungligt tvärutskott, belägen bakom utgående del av proc.costalis.

proc.costalis

Rudimentärt revben,motsvarande ländkotans tvärutskott.

proc.mammillaris

Trubbigt utskott på utsidan av ländkotans övre ledutskott.

l5 strukturer

mvh/ Marcus Stigwan

Spinalis

Muskelsystem som fäster på taggutskotten, med undantag för C5 och TH 9.

Dess funktioner är att utföra flexion av cervikalen och att föra huvudet åt samma håll. Bilateralt så utför den en extension i ryggen.

Spinalis Thoracis

U: proc.spinosus på L3-TH10

F: proc.spinosus TH 8-TH2

I: rami.posteriores nn.spinales C 1-TH 10

 

Spinalis Cervicis

U: proc.spinosus på TH2-C6

F: proc.spinosus C4-C2

I: rami.posteriores nn.spinales C 1-TH 10

spinalis bådaspinalis

[Spinalis Capitis]

Musklerfibrer från hals och bröstkotor som fäster på protuberantia occipitalis externa. Förekommer inte alltid.

mvh/ Marcus Stigwan

Longissimus Cervicis & Capitis

Longissimus Cervicis

U: Proc.transversa på TH 6-TH 1

F: proc.transversa på C 7-C 2

Longissimus Capitis

U: proc.transversa på TH3- TH1 och C7-C3

F: proc.mastoideus

FU: Håller kroppen i upprätt ställning

– Flexion av cervikalen

– Flexion av cervikalen

long cerv and caplong visa lager

long lager 1 real long lager 2 real

För att se Longissimus cervivis och capitis måste vi ner till det 3 lagret och avlägsna både Splenius cervicis och capitis.

mvh/ Marcus Stigwan