Multifidi

Muskelsystem som sträcker sig från os sacrum till C2 med (transversospinalt) förlopp. Kraftigt utvecklade i lumbalregionen.

Multifidi Lumborum

U: – os sacrum

– ländkotornas proc.mamillares.

F: proc.spinosi på L5-L1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-lumborum

Multifidi Thoracis

U: – proc.transversi

F: Proc. spinosi på TH12- TH 1.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidi-thoracis

Multifidi Cervicis

U: – Kaudala ledutskott

F: proc.spinosi på C7-C2.

FU: – Dubbelsidig innerverad-sträckning

– Ensidig innerverad- vridning

multifidus-cervicis

Alla tre delar har samma nerv: I: rami.posteriores.

 

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Masseter

Mest framträdande tuggmuskel. Stänger munnen. Bestämmer tillsammans med Temporalis och Pterygoideus Medialis, graden av muskelkraft under tuggning. Består av följande två komponenter:

Pars Superficialis

U: De främre två tredjedelarna av okbensbågen.

F: Angulus Mandibulae

– Tuberositas Masseterica

Förlopp uppifrån: snett dorsokaudalt

Drar underkäken något framåt

I: n.mandibularis

 

Pars Profunda

Storleken på denna muskeln varierar.

U:  Okbensbågen, käkledens diskokapsulära system och ibland även fascia temporalis.

F: Ramus Mandibulae, tillsammans med fiberstråk från Temporalis

FU: Säkerställer den laterala stabiliseringen av diskokapsulära syystemet vid sidoföring av käken: Tex under tuggning.

Kan ersättas av fascia parotideomassterica.

I: n.mandibularis

masseter

mvh/ Marcus Stigwan