Nervus.iliohypogastricus Och Nervus.ilioinguinalis

Nervus.iliohypogastricus (Orange)

Nerv som innehåller sensoriska och motoriska fibrer från L1- Th12, för innervation av bukmuskulatur. Går genom Psoas Major, därefter mellan Transversus Abdominis och Obliquus Internus Abdominis och perforerar dessa medialt om Spina Iliaca Anterior Superior.

Nervus.ilioinguinalis (Blå)

Nervgren oftast från L1, som avgår från laterala kanten vid Psoas Major, förlöper mellan njure och Quadratus Lumborum, därefter mellan Transversus Abdominis och Obliquus Internus Abdominis och vidare genom Canalis Inguinalis.

n. iliohypogastricus och n.ilioinguinalis

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Semimembranosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Inåtrotation i art.genu

– Spänner kapseln i knäleden

I: n.tibialis

semimembranosus röd

mvh/ Marcus Stigwan