Crista Sacralis Mediana

Benås i mittlinjen på korsbenets dorsala yta, uppbygd av rudimentära utskott.

crista sacralis mediana

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Longissimus Thoracis

U: – Os Sacrum

– Ländkotornas taggutskott

– Undre bröstkotornas tvärutskott

F: – Medialt på länd och bröstkotornas laterala utskott

– Lateralt på ländkotornas proc. costales samt revbenen

– Fascia thoracolumbalis

FU: – Håller kroppen i upprätt ställning.

N: Innerveras av n.spinales (C2-L5)

Pars lumbalis; diviso medialis m.erector spinae lomborum kallas den undre delen av longissimus thoracis.

longisumus thoracis

mvh/ Marcus Stigwan

 

Ligament I Höften

Pelvis hålls ihop av en hel del ligament.

Nedan följer ett par av de största:

lig. ilio-lumbale

Ilio-lumbale är ett kraftigt ledband som har sitt ursprung från kota L5 och L4 på transverserna. Den förlöper vidare ner till os ilium.

Ligamentets primära uppgift är att stärka leden mellan pelvis och ländryggen genom att förhindra överdriven lateralflexion.

IL lig

lig. sacro-tuberale

Ett kraftigt band som sträcker sig från os sacrum och os ilium till tuber ischiadicum.

Stabiliserar bäckengördeln och begränsar uppåt tippning av korsbenet samt rotation av bäckenet.

sacro tuberal

lig.sacro-spinale

Ledband som går från os sacrum och os coccygis till spina ischiadica och skiljer foramen ischiadicum majus från foramen ischiaddicus minor. Dess funktion är att (tillsammans med lig.sacro tuberale) att förhindra bakåt rotation i os ilium och os sacrum.

sacro spinale

lig.inguinale

Ligament som sträcker sig från Spina Iliaca Anterior Superior [SIAS] till tuberculum pubicum.

Inguinal ligamentet stöder muskler kring höften inklusive iliopsoas och pectineus. Det stöder också nerverna och blodkärlen i benet när de passerar genom ljumsken, inklusive lårartären, lårvenen och femorala nerven. Stödet från det inguinala ligamentet är viktigt att bibehålla genom att ha god flexibiliteten i höftregionen, eftersom den försörjer blod och nerv försörjning till benet.

lig inguinale

mvh/ Marcus Stigwan