Semitendinosus

U: Tuber ischiadicum

F: Mediala ytan på tibiae. (Pes anserinus)

FU: Extension i art.coxae

– Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

I: n.tibialis

semitendinosus rosa

Sementendinosus real

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Art.Genu

Art.Genu är kroppens största led. den är ständigt utsatt för diverse påfrestningar och belastningar, och hör därför också till en av kroppens mest skadade leder.

Ledytorna i leden hör inte riktigt så bra ihop. Tibias ledpanna är nästan plan, därför finns två stycken minisker. Uppgiften dessa två har är att mildra slitaget i leden.  Ledbrosket kan bli drygt 6mm tjockt, vidare så har art.genu  starka ligament som stabiliserar leden och skydar denna genom att förhindra överdrivna rörelser,

Ledhuvud: Condylus lat/med femoris

Ledpannna: Condylus lat/med tibiae

Ledtyp: Utökad gångjärnsled

Rörelsser: Flexion/Extension

– Inåtrotation (endast vid böjt knä)

art genu 1

mvh/ Marcus Stigwan

 

Tibiaes Strukturer Proximalt Och Anteriort

Tibiaes strukturer proximalt och anteriort

1. Fascies Articularis Fibularis [FAF]

Ledyta mot Caput Fibulae, lateroposterior, posteriort på Condylus Lateralis.

 

2. Condylus Lateralis [CL]

Lateral breddning av skenbenets proximala ända.

 

3. Condylus Medialis [CM]

Medial breddning av skenbenets proximala ända.

 

4. Facies Articularis Superior [FAS]

Skenbenets ledytor mot knäleden.

 

5. Area Intercondylaris Posterior [AIP]

Område mellan skenbenets båda Facies Articularis Superior, bakom Eminenta Intercondylaris. Fäste för bakre korsbandet.

 

6.Tuberculum Intercondylare Mediale [TIM]

Upphöjning I mediala ledytans kant mot Eminenta Intercondylaris.

 

7. Tuberculum Intercondylare Laterale [TIL]

Upphöjning I laterala ledytans kant mot Eminenta Intercondylaris.

 

8. Eminenta Intercondylaris [EIC]

Upphöjning i området mellan skenbenets båda Facies Articularis Superior. Medverkar till fäste för korsband och menisker.

tibiaes strukturer ant

Mvh/ Marcus Stigwan

Crus-Underbenet

Crus består av två olika ben. Tibia och Fibula; Skenbenet och Vadbenet. Tibia är det kraftigaste av dessa två ben och är det ben där kroppens tyngd överförs från Femur vidare ner i Pes. Dock belastas inte fibula. Förbindelsen mellan benen sker proximalt till varandra via en led och distalt i en fog.

Tibiaes mest proximala del skapar knäleden tillsammans med Femur och nederst förbinds Crus med pes i den  övre språngbensleden.

Tib and fib

mvh/ Marcus Stigwan