Lig.coracoclaviculare

Förbindelse mellan proc.coracoideus och clavicula, överför armens vikt på clavicula. Består av fölande komponenter:

Lig.trapeoideum [TIM] (orange)

Lateralt band som sträcker sig från proc.coracoideus upp till clavicula, beläget mellan lig.conoideum och lig.coracoacromiale.

Lig.conoideum [CIM] (ljusgrön)

Trekantsformat band  med basen mot clavicula och spetsen mot proc.coracoideus, beläget medialt om lig. trapezoideum.

lig coracoclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Trapezoideum-Lilla Mångkantiga Benet

Trapezoideum är det minsta benet i den distala raden av handen. Den är igenkännbar på grund utav sin killiknande form.  Benet är generellt sett rätt så kubformat, men på lateralsidan så är formen någorlunda urgröpt för att kunna artikulera sig med Trapezium.

trapezoideum gröpt

trapezoideum inf trapezoideum sup (Trapezoideum sedd, inf samt sup.)

Trapezoideum artikulerar med fyra ben:

1.  Scaphoideum, proximalt

2.  Metacarpalben 2, distalt

3. Trapezium, lateralt

4. Capitatum,medialt

trapezoideum leder

mvh/ Marcus Stigwan

 

Manus-Handen

Handen delas in i 3 delar:

* Carpus (handloven)

* Metacarpus (mellanhanden)

* Digiti (Manus) (fingrarna)

Handloven

Det finns 8 ben fördelade i 2 rader om 4 i varje.

Proximala raden: Scaphoideum, Lunatum, Triquetum, Pisiforme

Distala raden: Trapezium, Trapezoideum, Capitatum, Hamatum

handens ben

Mellanhanden

I metacarpus finns 5 rörben (metacarpalben), vilka är belägna mellan carpus och fingrarna. De benämns metacarpale 1-5, där tummen är nummer 1 och lilfingret nummer 5. Alla metacarpalben har stramleder mot den distala raden av carpalben förutom tummens metacarpalben som bildar en sadelled, kroppens enda sadelled.

metacarpus

Fingrarna

Varje finger har 3 fingerben (phalanger), förutom tummen som endast har 2. Totalt 14 phalanger per hand, Phalangernas ben är kortare än metakarpalbenen.

digiti

mvh/ Marcus Stigwan