Sutura Metopica

Ännu icke förbenad söm mellan höger och vänster pannbenshalva. Sluter sig som regel mellan andra eller tredje levnadsåret.

sutura metopica

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Bindvävsförbindelser mellan skallbenen

1. Sutura Coronalis

2. Sutura Sagittalis

3. Sutura Lamboidea

4. Sutura Occipitomastoidea

5. Sutura Sphenofrontalis

6. Sutura Sphenoethmoidalis

7. Sutura Sphenosqumosa

8. Sutura Sphenoparietalis

9. Sutura Squamosa

10.Sutura Metopica

11. Sutura Parietomastoidea

12. Sutura Squamosomastoidea

13. Sutura Frontonasalis

14. Sutura Frontoethmoidalis

15. Sutura Frontomaxillaris

16. Sutura Frontolacrimalis

17. Sutura Frontozygomatica

18. Sutura Zygomaticomaxillaris

19. Sutura Ethmoidomaxillaris

20. Sutura Ethmoidolacrimalis

21. Sutura Sphenovomeralis

22. Sutura Spehenozygomatica

23. Sutura Sphenomaxillaris

24. Sutura Temporozygomatica

25. Sutura Internasalis

26. Sutura Nasomaxillaris

27. Sutura Lacrimomaxillaris

28. Sutura Lacrimoconchalis

29. Sutura Intermaxilllaris

30. Palatomaxillaris

31. Palatoethmoidalis

32. Palatina Mediana

33. Palatina Transversa

 

mvh/ Marcus Stigwan