Ländkotans Strukturer

proc.accessorius

Rudiment av ursprungligt tvärutskott, belägen bakom utgående del av proc.costalis.

proc.costalis

Rudimentärt revben,motsvarande ländkotans tvärutskott.

proc.mammillaris

Trubbigt utskott på utsidan av ländkotans övre ledutskott.

l5 strukturer

mvh/ Marcus Stigwan

Zygomaticums Strukturer På Lateralsidan

Tuberculum Marginale

Liten utbuktning på bakre kanten av proc. frontalis. Fäste för (lamina superficialis) fascia temporalis. Förekommer inte alltid.

Processus Frontalis

Utskott som är anslutet till proc.zygomaticus ossis frontalis och ala major ossis sphenoidalis.

Facies Lateralis

Den laterala ytan.

Processus Temporalis

Bakåtriktat utskott som tillsammans med proc.zygomaticus ossis temporalis bildar okbensbågen.

Foramen Zygomaticofaciale

Öppning i facies lateralis, utträdesplats för ramus zygomaticofacialis nervi  zygomatici.

Tuberculum Orbitale

Liten utbuktning på insidan av laterala ögonhålekanten. Bl.a fäste för lig. palpebrale laterale.

Facies Orbitalis

Den yta som är vänd mot ögonhålan.

Foramen Zygomaticoorbitale

Öppning i facies orbitalis, inträdesplats för n.zygomaticus.

zyg struct 2zyg struct 1

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

 

 

 

Columna Vertebralis-Ryggraden

1.A Columna Vertebralis-Ryggraden

Ryggraden är en flexibel struktur som består av flertalet ben som kallas för kotor. Ryggraden innehåller 33 kotor och är uppdelade i cervikala, thorakala, lumbala, sakrala och coccygyala delar.

I antal för respektive region så finnes: 7 cervikala kotor, 12 thorakala, 5 lumbala, 5 sakrala och 4 coccygyala kotor.

Antalet kan dock variera med en kota mer eller mindre. Denna variation är dock sällsynt men den förekommer.

Kotorna i de övre tre regionerna i kolumnen förblir åtskilda under hela livet, och är kända som sanna eller flyttbara kotor. De sakrala och coccygeala regionerna benämns som falska eller fasta ryggkotor, eftersom de är förenade med varandra för att bilda två ben-fem som bildar det övre benet eller korsbenet, och fyra terminal ben eller  Os Coccygis.

columna vertebrae

1.B Kotornas allmänna egenskaper

En typisk kota består av två väsentliga delar: ett främre segmentet, kotkroppen, och en bakre del, den så kallade kotkroppsbågen. När kotorna är ledade med varandra,bildar de i sin tur en stark pelare för att stödja huvudet och bålen. Ryggraden utgör en kanal för att skydda Medulla Spinalis (ryggmärgen). Mellan varje par av kotor är två öppningar (Foramen Vertebrae), en på vardera sidan, för spinalnerver och kärl.

Nyckeldelar

1. Corpus Vertebrae

kotkroppen är den största delen av en kota, och är mer eller mindre cylindrisk i form. Dess övre och nedre yta är tillplattad och grov samt ger fastsättning till mellankotskivan (fibrocartilages), och vardera uppvisar en kant runt dess omkrets. Framför är kroppen konvex från sida till sida och konkav uppifrån nedåt. Bakom är det platt uppifrån nedåt och något konkav från sida till sida. Dess främre ytan uppvisar några små öppningar, för passage av näringsämnen. På den bakre ytan är en enda stor, oregelbunden öppning, eller ibland flera, för utförsel av Basi-vertebrala vener från kroppen av kotan.

corpus vertebrae

2. Proc.Spinosus

Taggutskott. C1-C6 har tvåtaggiga utskott. Tjänar för fastsättning av muskler och ligament.

proc spinosus

3. Proc. Transversurs

Tvärutskott. De tvärgående processerna. Två i antal, en på vardera sidan från den punkt där lamellen ansluter pediclen, mellan de övre och undre artikulära processerna. De tjänar för fastsättning av muskler och ligament.

proc

4. Arcus Vertebrae

Kotbågen. Avgränsar Foramen Vertebrae bakåt och i sidled. Skapar i sin tur två stycken substrukturer.

Arcus Vertebrae

A. Pediculus Arcus Vertebrae

Pediklar är två korta, tjocka processer, som skjuter bakåt, en på vardera sidan, från den övre delen av kroppen, vid korsningen av dess bakre och sidoytorna. Konkaviteterna över och under pediklarna namnges ryggkotornas hack, och när kotorna är ledade så formas skårorna i varje sammanhängande par av benen och bildar den Foramen Intevertebrale.

Pedicle

B. Lamina Arcus Vertebrae

Lamellerna är två breda plattor riktade bakåt och medialt från pediklarna. De är de avplanade delen av Arcus Vertebrae och fyller den bakre gränsen för Foramen Intevertebrale. Deras övre gränser och de nedre delarna av deras främre ytor är grova för att fästa ligament.Flava.

Lamina

5. Foramen Vertebrae

Kothål. Begränsat av kotbåge och kotkropp. Foramina Vertebralia bildar tillsammans Canalis Vertebralis.

foramen vertebrae

mvh/ Marcus Stigwan