Lig.costoclaviculare

Ledband mellan första revbenet och nyckelbenet, lateralt om art.sternoclavicularis.

lig.costoclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Costae Prima

Första revbenet , det enda som bara är böjt över kanten.

Facies Articularis Capitis Costae

Ledyta på revbenshuvudet.

Sulcus Arteriare Subclaviae

Fåra bakom tuberculum scaleni anterioris på första revbenet. Innehåler a.subclavia.

Tuberculum Musculi Scaleni Anterioris

Liten upphöjning på första revbenet, fäste för scalenius anterior.

Sulcus Venae Subclaviae

Fåra framför tberculum scaleni anterioris på första revbenet Innehåller v.subclavia

costae 1

mvh/Marcus Stigwan

 

 

 

 

 

 

Thorax med kringgående struktur

I detta inlägg kommer jag att göra en basal genomgång av de skelettstrukturer som finnes kring Thorax och dess omnejd, Detta inlägg bör ses som en lättare genomgång.

thorax strukt

1. Cervikalryggen

Den lila strukturen på bilden består utav 7 stycken cervikalkotor. Den översta benämns Atlas (C1) och den näst översta benämns för Axis (C2).  Den 7 cervikalkotan kallas för Prominens pga dess utbuktande spinos.

Atlas C1– Saknar corpus och proc. spinosus och påminner om en ring i sitt utseende.

Axis C2– Har en tand (dens), som är riktad uppåt från coprus vertebrae och dels en stor proc.spinosus.

Prominens C7– Kotans proc.spinosus är mycket utskjutande och lätt att palpera.

Utmärkande för halskotorna är:

* De minsta kotorna

* Proc.spinosus på C2-C6 är klyvet i spetsen

* I proc.transversus finns ett hål där ett stortblodkärl löper upp till hjärnan

cervikal

2. Thorakalryggen

Bröstkotorna är 12 till antalet, benämns TH-1-TH-12, och kraftigare än cervikalkotorna.

Utmärkande för bröstkotorna är:

* Större än halskotorna.

* Proc.spinosus är nedåtriktad.

* Både proc.transversus och corpus vertebrae har ledytor som revbenen ledar emot.

thkotor

3. Nyckelbenet

Se inlägget om Clavicula.

clavicula Clavicula i turkosgrönt.

4. Bröstbenet

Se inlägget om Sternum.

sternumbild Sternum i stålblått.

5. Scapulae

Skulderbladet är ett platt och trekantigt ben. Några av nyckelstrukturerna är: Acromion, Spina Scapulae och proc.coracoideus.

scapulae red

6. Humerus

Humerus är ett rörben samt är det längsta och det största benet i den övre extremiteten. Ledar mot scapulae.

humerus rosa

mvh/ Marcus Stigwan