Lig.interclaviculare

Ledband som förlöper genom incisura jugularis och förbinder nyckelbenen med varandra.

lig.interclaviculare

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Thorax med kringgående struktur

I detta inlägg kommer jag att göra en basal genomgång av de skelettstrukturer som finnes kring Thorax och dess omnejd, Detta inlägg bör ses som en lättare genomgång.

thorax strukt

1. Cervikalryggen

Den lila strukturen på bilden består utav 7 stycken cervikalkotor. Den översta benämns Atlas (C1) och den näst översta benämns för Axis (C2).  Den 7 cervikalkotan kallas för Prominens pga dess utbuktande spinos.

Atlas C1– Saknar corpus och proc. spinosus och påminner om en ring i sitt utseende.

Axis C2– Har en tand (dens), som är riktad uppåt från coprus vertebrae och dels en stor proc.spinosus.

Prominens C7– Kotans proc.spinosus är mycket utskjutande och lätt att palpera.

Utmärkande för halskotorna är:

* De minsta kotorna

* Proc.spinosus på C2-C6 är klyvet i spetsen

* I proc.transversus finns ett hål där ett stortblodkärl löper upp till hjärnan

cervikal

2. Thorakalryggen

Bröstkotorna är 12 till antalet, benämns TH-1-TH-12, och kraftigare än cervikalkotorna.

Utmärkande för bröstkotorna är:

* Större än halskotorna.

* Proc.spinosus är nedåtriktad.

* Både proc.transversus och corpus vertebrae har ledytor som revbenen ledar emot.

thkotor

3. Nyckelbenet

Se inlägget om Clavicula.

clavicula Clavicula i turkosgrönt.

4. Bröstbenet

Se inlägget om Sternum.

sternumbild Sternum i stålblått.

5. Scapulae

Skulderbladet är ett platt och trekantigt ben. Några av nyckelstrukturerna är: Acromion, Spina Scapulae och proc.coracoideus.

scapulae red

6. Humerus

Humerus är ett rörben samt är det längsta och det största benet i den övre extremiteten. Ledar mot scapulae.

humerus rosa

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Sternum-Bröstbenet

Sternum-Bröstbenet

Sternum är ett långsträckt, tillplattat ben, som bildar mittdelen av den främre väggen av thorax. Dess övre ände stöder nyckelbenen, och dess kanter samverkar med brosk i de första sju par revbenen.

Den består av tre delar, som heter uppifrån nedåt, Manubrium SterniCorpus Sterni och proc.Xiphoideus.

Dess naturliga position är snett uppifrån, nedåt och framåt. Den är något konvex fram och konkav bakåt, bred ovan och blir smalare vid den punkt där manubrium Sterni ansluter sig till corpus Sterni, varefter den åter vidgas lite till under mitten av kroppen och sedan smalnar av till dess nedre del.

Dess genomsnittliga längd i vuxen är ca 17 cm., Och är större i storlek hos män än hos kvinnor.

Sternum

Nyckeldelar

1. Manubrium Sterni

Manubrium Sterni, bröstbenets översta handtagsliknande del, är av en något fyrkantig form och bred och tjock ovan. Smalare nedan vid korsningen med Corpus Sterni.

manubrium sterni

2. Corpus Sterni

Bröstbenskroppen. Mellan Manubrium Sterni och proc.Xiphoideus. Kroppen ärbetydligt längre, smalare och tunnare än Manubrium Sterni. Uppnår sin största bredd nära den nedre änden.

corpus sterni

3. Proc.xiphoideus

Svärdsutskottet. Brosktappen längst ner på bröstbenet. Den minsta av de tre delarna. Den är tunn och avlång. Består av mycket broskstruktur i ungdomen, men mer eller mindre
förbenad vid sin övre del när man når vuxen ålder.

proc xiphoideus

Mvh / Marcus Stigwan