Nervus Obturatorius

Nerv från L2-L4. Förlöper djupt om psoas major, förlöper djupt om fascia iliaca, genom laterala delen av lacuna musculorum och djupt (eller ytligt) och sartorius, till hudområde på lårets lateralsida.

n.obturatorius

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements