Nervus Ulnaris

Armbågssnerv från fasciculus medialis. Förlöper först i sulcus biciptis medialis, perforerar dels septum intermusculare mediale, och efter passage av sulcus nervi ulnaris, även flexor carpi ulnaris.

nervus ulnaris

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Nervus.iliohypogastricus Och Nervus.ilioinguinalis

Nervus.iliohypogastricus (Orange)

Nerv som innehåller sensoriska och motoriska fibrer från L1- Th12, för innervation av bukmuskulatur. Går genom Psoas Major, därefter mellan Transversus Abdominis och Obliquus Internus Abdominis och perforerar dessa medialt om Spina Iliaca Anterior Superior.

Nervus.ilioinguinalis (Blå)

Nervgren oftast från L1, som avgår från laterala kanten vid Psoas Major, förlöper mellan njure och Quadratus Lumborum, därefter mellan Transversus Abdominis och Obliquus Internus Abdominis och vidare genom Canalis Inguinalis.

n. iliohypogastricus och n.ilioinguinalis

mvh/ Marcus Stigwan