Benets Regioner Anteriort

Regio Femoris Anterior (Orange)

Lårets framsida.

Trigonum Femoris (Röd)

“Scarpas Triangel”. Trekantig lucka mellan lig.inguinale, Sartorius och Gracilis.

Regio Genus Anterior (Gul)

Knäets framsida.

Regio Cruris Anterior (Grön)

Underbenets framsida.

Regio Talocruralis Anterior (Lila)

Område framför främre språngbensleden.

Dorsum Pedis (Blå)

Fotens region.

benets regioner ant

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Strukturer på Calcaneus Superiort

Facies Articularis Talis Anterior [FATA]

Den främre och den mindre av ledytorna mot Talus.

Facies Articularis Talaris Media [FATM]

Den mellersta av de båda bakre ledytorna, åtskilda av Sulcus Calcanei mot Talus.

Facies Articularis Talis Posterior [FATP]

Den bakre och den största av ledytorna mot Talus.

calcaneus superiort

mvh/ Marcus Stigwan

Scalenius

Scalenius “revbenshållarna” består utav 3 muskler:

* Scalenius Anterior

* Scalenius Medius

* Scalenius Posterior

scalenus all

Scalenius Anterior

U: Tvärutskotten på C3-C6

F: tuberculum scaleni anterioris på costa prima

FU: – Elevation av costa prima

– Sidoböjer i halsen

– Vrider halsen

– Muskeln skiljer den främre scalenusluckan från den bakre

scal ant

Scalenius Medius

U: Tvärutskotten på C2-C6

F: costa prima bakom sulcus subclaviae

FU: – Elevation av costae prima

– Sidoböjer i halsen

scal med

Scalenius Posterior

U: Tvärutskotten på C5-C6

F: Övre kanten på det andra revbenet

FU: – Elevation av costae prima

– Sidoböjer i halsen

scal post

Övrigt

Gemensamt har de tre musklerna delade uppgifter.

Huvudduppgifterna består av att utföra flexion, lateralflexion och rotation av cervikalryggen. Musklerna agerar tillsammans som helhet som accessoriska andningsmuskler. Används vid inandning och kan belastas vid forcerad andning. Tex: Astma. Vid uppkommen spänning så hindrar musklerna andningen. Denna typ av spänning har ofta psykiska grunder.

Vid stram muskulatur i området så är det möjligt att scalenius trycker mot vagusnerven. Denna nerv innerverar bland annat magsäck, tarmar men också hjärtat och lungor. Symtom som magproblem och illamående kan uppstå. Ovanstående organ med fler kan även dem utsättas för störningar.

Stela scaleniusmuskler hindrar personer från att gråta. Musklerna arbetar statiskt för att hålla inne gråten. Erfarenheterna kan vara submentala. Kan man bearbeta dessa så slappnar scalenius av och vid en lyckad behandling kan det hända att patientens scalenier slappnar av vilket leder till att patienten börjar att gråta.

I scalenusluckan passerar nervfläta, ven och artär. Vid inklämmning av dessa så kommer patienten att få strålningssymtom/domningar ut i armen.

mvh/ Marcus Stigwan