Strukturer på Calcaneus Superiort

Facies Articularis Talis Anterior [FATA]

Den främre och den mindre av ledytorna mot Talus.

Facies Articularis Talaris Media [FATM]

Den mellersta av de båda bakre ledytorna, åtskilda av Sulcus Calcanei mot Talus.

Facies Articularis Talis Posterior [FATP]

Den bakre och den största av ledytorna mot Talus.

calcaneus superiort

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Regio Cruris-Underbenets Region Posteriort

1.  Regio Genus Posterior (gul)

–  Knäets baksida.

2. Fosssa Poplitea (rosa)

– Knäväcksgrop.

3. Regio Surae (ljusgrön)

– Område över vaden.

4. Regio Cruris Posterior (ljusblå)

– Underbenets baksida.

5. Regio Talocruralis Posterior (röd)

– Område bakom övre språngbenslederna.

6. Regio Retromalleolaris Lateralis (Lila)

– Region bakom yttre fotknölen.

7. Regio Calcanea (mörkgrön)

– Hälregion.

8. Planta; Regio Plantaris (brun)

– Fotsula.

regio cruris real

mvh/ Marcus Stigwan

Pes Ligament Posteriort

Lig.collaterale mediale består utav 5 komponenter. I denna ligamentsgrupp innefattas två av dessa: TCN och TTP.

pars tibiocalcanea [p.TCN] (Orange)

Fiberstråk som löper från den inre fotknölen till sustentaculum tali.

Pars tibiotalaris posterior [p.TTP ] (Gul)

Bakre fiberbunt som sträcker sig från den inre fotknölen och nästan fram till proc.posterior tali.

lig.talocalcaneum mediale [lig.TCNM] (Röd)

Band på insidan av foten som går från tuberculum mediale tali till sustentaculum tali.

lig.talofibulare posterius [lig.TFP] (Mörkblå)

Band som utgår från fossa malleoli lateralis och som fäster vid tuberculum laterale tali.

lig.calacneofibulare [lig.CNF] (Lusblå)

Band som sträcker sig från spetsen av den yttre fotknölen snett bakåt till calcaneus.

pes post ligament

mvh/ Marcus Stigwan

Scalenius

Scalenius “revbenshållarna” består utav 3 muskler:

* Scalenius Anterior

* Scalenius Medius

* Scalenius Posterior

scalenus all

Scalenius Anterior

U: Tvärutskotten på C3-C6

F: tuberculum scaleni anterioris på costa prima

FU: – Elevation av costa prima

– Sidoböjer i halsen

– Vrider halsen

– Muskeln skiljer den främre scalenusluckan från den bakre

scal ant

Scalenius Medius

U: Tvärutskotten på C2-C6

F: costa prima bakom sulcus subclaviae

FU: – Elevation av costae prima

– Sidoböjer i halsen

scal med

Scalenius Posterior

U: Tvärutskotten på C5-C6

F: Övre kanten på det andra revbenet

FU: – Elevation av costae prima

– Sidoböjer i halsen

scal post

Övrigt

Gemensamt har de tre musklerna delade uppgifter.

Huvudduppgifterna består av att utföra flexion, lateralflexion och rotation av cervikalryggen. Musklerna agerar tillsammans som helhet som accessoriska andningsmuskler. Används vid inandning och kan belastas vid forcerad andning. Tex: Astma. Vid uppkommen spänning så hindrar musklerna andningen. Denna typ av spänning har ofta psykiska grunder.

Vid stram muskulatur i området så är det möjligt att scalenius trycker mot vagusnerven. Denna nerv innerverar bland annat magsäck, tarmar men också hjärtat och lungor. Symtom som magproblem och illamående kan uppstå. Ovanstående organ med fler kan även dem utsättas för störningar.

Stela scaleniusmuskler hindrar personer från att gråta. Musklerna arbetar statiskt för att hålla inne gråten. Erfarenheterna kan vara submentala. Kan man bearbeta dessa så slappnar scalenius av och vid en lyckad behandling kan det hända att patientens scalenier slappnar av vilket leder till att patienten börjar att gråta.

I scalenusluckan passerar nervfläta, ven och artär. Vid inklämmning av dessa så kommer patienten att få strålningssymtom/domningar ut i armen.

mvh/ Marcus Stigwan

Övre Extremitetens Regioner Posteriort

Från deltan till phalangerna på manus så delas regionerna in i 6 stycken regioner.

1. Regio Deltoideus (Lila)

– Området över deltoideus.

2. Regio Brachialis (Blå)

– Överarmsregionen.

3. Regio Cubitalis Posterior (Gul)

– Armbågens baksida.

4. Regio Antebrachii Posterior (Orange)

– Underarmens baksida.

5. Regio Carpalis Posterior (Grå)

– Handlovens bak eller sträcksida.

6. Regio Dorsalis Manus (Brun)

– Handryggens region

övre extremitetens regioner posteriort

mvh/ Marcus Stigwan

Suboccipitales-Nackrosetten

Nackrosetten består utav 4 muskler:

1.Rectus capitis posterior major [RCPM]

2.Rectus capitis posterior minor [RCPm]

3.Obliquus capitis superior [OCS]

4.Obliquus capitis inferior [OCI]

 

Rectus capitis posterior major

U: Taggutskottet på Axis

F: Mitten av Linea Nuchea Inferior.

FU: Vrider ansiktet utåt.

RCPM urpsringer från en spetsig sena belägen från Axis utskott. Denna senan blir bredare, då den stiger uppåt in i den laterala delen av  Linea Nuchae Inferior. Då musklerna går lateralt och uppåt skapas ett triangulärt utrymme där Rectus Capitis Posterior Minor kan ses.

rmRCPM

Rectus capitis posterior minor

U: Tuberculum Posterior Atlantis

F: Inre tredjedelen av Linea Nuchae Inferior

FU: Bakåtböjning av huvudet.

Belägen mellan vardera del av RCPM, och har har sitt ursprung på Tuberculum Posterior Atlantis. Fäster i sin tur på Linea Nuchae Inferior. Även RCPm´s sena blir progressivt tjockare på vägen från Urspring till Fäste.

RCPM liten 1RCPmin

Obliquus capitis superior

U: Proc. Transversus  på Axis

F: Området över fästsenan till RCPM

FU: Böjer huvudet bakåt och åt sidan

Uppkommer från tendinösa fibrer från tvärutskottet på Atlas. Likt de andra musklerna är den smal vid sin bas för att bli tjockare när den närmar sig sitt fäste som är på området kring fästsenan till RCPM.  Fästet ligger lateralt om Semispinalis Capitis.

capitis superiorOCS

Obliquus capitis inferior

U: Proc.spinosus på Axis

F: Proc.transversus på Atlas

FU: Vrider ansiktet och Atlas åt samma sida

OCI är den större av de sneda musklerna i denna muskelgrupp. Har ursprung från proc.spinosus på axis och förlöper sedan ner till proc.transversus på atlas.

ociOCI

Mvh/ Marcus Stigwan