Crista Supracondylaris Lateralis

Undre skarpkantad avslutning av margo lateralis, förbunden med epicondylus lateralis.

crista supracondylaris lateralis

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Humerus-Basala Strukturer

caput humeri

Överarmsbenets huvud.

corpus humeri

Överarmsbenets centrala del och kropp.

tuberculum majus

En större knöl. Agerar som muskelfäste och är beläget lateralt på humerus.

tuberculum minus

En mindre knöl som även den agerar som muskelfäste och är belägen centralt och proximalt på humerus.

crista tuberculi majoris

Benås som går distalt från tuberculum majus. Agerar som fäste för pectoralis major.

crista tuberculi minoris

Benås som går distalt från tuberculum minus. Agerar som fäste för teres major och latissimus dorsi.

epicondylus medialis

Medialt utskott på kondylens ända. Ursprung för underarmens böjarmuskler.

epicondylus lateralis

Utskott på kondylens ända, lateralt om capitulum humeri. Ursprung för underarmens sträckarmuskler.

Humerus basic strukturer

Mvh/ Marcus Stigwan

Brachialis-Överarmsmuskeln

Brachialis hjälper biceps brachii att hindra art.cubiti från övertänjning och därmed förhindra luxation och eventuellt benbrott på olecranon. Brachialis är mest aktiv i början av flexion i armbågen och arbetar tillsammans med de övriga flexorerna i både pronation och supination. Muskeln arbetar dock främst ensam och då med handen i pronerat läge.

Den nerv som innerveras är n.musculocutaneus.

U:  os humerus, anteriort, under tuberositas deltoidea

F:  tuberositas ulnae

FU: Flexion i art.cubiti

brachialis

mvh/ Marcus Stigwan