Lig.Iliofemorale & Lig.Ischiofemorale

Lig.Iliofemorale [lig.IlF]

Kraftigt främre band som går från spina iliaca anterior inferior till linea intertrochanterica. Förlöper i två riktningar.

Pars Transversa

Tvärgående lateral komponent, motverkar utåtrotation och abduktion.

Pars Descendens

Nedåtstigande medial komponent, motverkar inåtrotation.

lig. iliofemoralle

Lig.Ischiofemorale [IsF]

Bakre ledband med skruvformat förlopp, som går från os oschii via lårbenshalsen till fossa trochanterica. Strålar även in i Zona Orbicularis. Motverkar inåtrotation.

lig.ischiofmorale

mvh/ Marcus Stigwan

 

Advertisements

Adduktorerna

Består utav fem muskler:

Adductor Magnus

Adductor Longus

Adductor Brevis

Pectineus

Grasilis

adds antadds post

Adduktorerna sedda ant och post

 

Adductor Magnus

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis [RIOP]

Ramus Ossis Ischii [ROI]

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

– Den långa senan vid Epicondylus Medialis

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Inåtrotation i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

magnus add

Adductor Longus

U: – Os Pubis, brevid symfysen, superiort om Add.Brevis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

longus add

Adductor Brevis

U: – Ramus Inferior Ossis Pubis

F: Labium Mediale Lineae Asperae [LMLA]

FU: Adduktion i art.coxae

– Extension i art.coxae

– Utåtrotation i art.coxae

– Flexion i art.coxae

adductor brevis

 

mvh/ Marcus Stigwan

 

Ischiocrurales-Hamstrings

Baksida lår består utav  4 muskler varav en av dessa har två huvuden.

Semimebranosus [SMN]

Semitendinosus [STN]

Biceps Femoris [BF]

– Caput Breve

– Caput Longum

hamstrings

1. Semimembranosus

U: – Tuber Ischiadicum

F: – Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semimembranosussemitendinosus real

2. Semitendinosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Mediala ytan på tibia. (Pes Anserinus)

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semitendinosussemimembranosus real

3. Biceps Femoris

biceps femoris

Caput Brevis

U: Labium Laterale Linea Aspera

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

Caput Longum

U: Tuber Ischiadicum

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

– Extension i art.coxae

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Gluteus Medius

U: lateralt på os ilium

F: trochanter major

FU: -abduktion och inåtrotation i art coxae

– flexion i art.coxae

– extension i art.coxae

– utåtrotation i art.coxae

I: n.gluteus superior

 

Stabilisering

Gluteus Medius hindrar att den andra sidans bäckenhalva sjunker ned vid gång. Den balanserar de båda bäckenhalvornas höjdläge.

Bursor

Ett flertal bursor finns dels mellan de båda musklerna och dels mellan musklernas senor och Trochanter Major.

Träning

Ståendes, samt hållandes i en stång eller dylikt alternativt sidliggande med utförda benlyft åt sidan.

 

gluteus mediusgm real

mvh/ Marcus Stigwan