Regio Cruris-Underbenets Region Posteriort

1.  Regio Genus Posterior (gul)

–  Knäets baksida.

2. Fosssa Poplitea (rosa)

– Knäväcksgrop.

3. Regio Surae (ljusgrön)

– Område över vaden.

4. Regio Cruris Posterior (ljusblå)

– Underbenets baksida.

5. Regio Talocruralis Posterior (röd)

– Område bakom övre språngbenslederna.

6. Regio Retromalleolaris Lateralis (Lila)

– Region bakom yttre fotknölen.

7. Regio Calcanea (mörkgrön)

– Hälregion.

8. Planta; Regio Plantaris (brun)

– Fotsula.

regio cruris real

mvh/ Marcus Stigwan

Övre Extremitetens Regioner Posteriort

Från deltan till phalangerna på manus så delas regionerna in i 6 stycken regioner.

1. Regio Deltoideus (Lila)

– Området över deltoideus.

2. Regio Brachialis (Blå)

– Överarmsregionen.

3. Regio Cubitalis Posterior (Gul)

– Armbågens baksida.

4. Regio Antebrachii Posterior (Orange)

– Underarmens baksida.

5. Regio Carpalis Posterior (Grå)

– Handlovens bak eller sträcksida.

6. Regio Dorsalis Manus (Brun)

– Handryggens region

övre extremitetens regioner posteriort

mvh/ Marcus Stigwan