Flexor Digitorum Brevis

Flexor Digitorum Brevis [FDB]

U: Tuber calcanei och fotens plantaraponeuros.

F: Över uppspaltade senor på andra och femte tårnas mellanfalanger.

FU: Flexion utav grund och mellanfalanger.

N: plantaris.lateralis

flexor digiti brevis 1 flexor digitorum brevis

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Piriformis

Piriformis

U: Os Sacrum, ventralt

F: Trochanter Major, insidan av spetsen

FU: Utåtrotation i art.coxae

Vid mer än 60 graders flexion i art.coxae byter muskeln dragriktning och gör inåtrotation i art.coxae

piriformis real piriformis

 

Differenser av ischiasnerven

dc32a9b47da4cbeb

Yorozu Osamutera Atsushi Satoshi 1759 -1763-1982

A. Ischiasnerven förlöper under Piriformis (90%)

B. Hälften av ischiasnerven, passerar under piriformis och den andra hälften perforerar Piriformis. (7.1%)

C. Nervus Tibialis passerar över piriformis och Fibularis Communis passerar under piriformis. (2.1% )

D. Hela Ischiasnerven peforerar Piriformis. (Vanligare att Fibularis Communis perforerar än Nervus Tibialis.) (0.8%)

E.  Nervus Tibialis passerar över piriformis och Fibularis Communis perforerar piriformis.

F. Hela Ischiasnerven förlöper oavanför Piriformis.

mvh/ Marcus Stigwan

Longissimus Cervicis & Capitis

Longissimus Cervicis

U: Proc.transversa på TH 6-TH 1

F: proc.transversa på C 7-C 2

Longissimus Capitis

U: proc.transversa på TH3- TH1 och C7-C3

F: proc.mastoideus

FU: Håller kroppen i upprätt ställning

– Flexion av cervikalen

– Flexion av cervikalen

long cerv and caplong visa lager

long lager 1 real long lager 2 real

För att se Longissimus cervivis och capitis måste vi ner till det 3 lagret och avlägsna både Splenius cervicis och capitis.

mvh/ Marcus Stigwan