Nervus Ulnaris

Armbågssnerv från fasciculus medialis. Förlöper först i sulcus biciptis medialis, perforerar dels septum intermusculare mediale, och efter passage av sulcus nervi ulnaris, även flexor carpi ulnaris.

nervus ulnaris

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Radius och Ulnae-Basala Strukturer

Underarmens två ben: Radius (Strålbenet) och Ulnae ( Armbågsbenet) binds ihop distalt och proximalt av vridleder och ett stort membran.

Radius

Caput Radii

Radius huvud som har ledförbindelse med Capitulum Humeri.

Tuberositas Radii

Skrovlighet medialt på strålbenet, ca 20 mm distalt från proximala ändan. Fäste för Biceps Brachii.

proc.styloideus Radii

Griffelutskottet, smalt och spetsigt stiftliknande utskott som är beläget leteralt i Radius distala ända.

radius basic strukt

Ulnae

Olecranon

Armbågsutskottet, beläget i bakre delen av Ulnaes proxima ända. Fäste för Triceps Brachii.

Proc.Coronoideus

Kråknäbbsliknande utskott, beläget i främre ändan av Incisura Trochlearis.

Incisura Trochlearis

Ledyta i Ulnaes proximala ända, passande mot Trochlera Humeri.

Caput Ulnae

Armbågsbenets huvud, beläget distalt.

Tuberositas Ulnae

Ojämn yta, distalt om Proc.coronoideus.

Proc. Styloideus Ulnae

Smalt, spetsigt, stiftliknande utskott i Ulnaes distala ände. Utgör fäste för Discus Articularis och lig.collaterale carpi ulnare.

ulnae

mvh/ Marcus Stigwan