Longissimus Cervicis & Capitis

Longissimus Cervicis

U: Proc.transversa på TH 6-TH 1

F: proc.transversa på C 7-C 2

Longissimus Capitis

U: proc.transversa på TH3- TH1 och C7-C3

F: proc.mastoideus

FU: Håller kroppen i upprätt ställning

– Flexion av cervikalen

– Flexion av cervikalen

long cerv and caplong visa lager

long lager 1 real long lager 2 real

För att se Longissimus cervivis och capitis måste vi ner till det 3 lagret och avlägsna både Splenius cervicis och capitis.

mvh/ Marcus Stigwan

Ischiocrurales-Hamstrings

Baksida lår består utav  4 muskler varav en av dessa har två huvuden.

Semimebranosus [SMN]

Semitendinosus [STN]

Biceps Femoris [BF]

– Caput Breve

– Caput Longum

hamstrings

1. Semimembranosus

U: – Tuber Ischiadicum

F: – Condylus Medialis Tibiae

– lig.popliteum obliquum

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semimembranosussemitendinosus real

2. Semitendinosus

U: Tuber Ischiadicum

F: Mediala ytan på tibia. (Pes Anserinus)

FU: Extension i art.coxae

Flexion i art.genu

Inåtrotation i art.genu

semitendinosussemimembranosus real

3. Biceps Femoris

biceps femoris

Caput Brevis

U: Labium Laterale Linea Aspera

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

Caput Longum

U: Tuber Ischiadicum

F: Caput Fibulae

FU: – Flexion i art.genu

– Utåtrotation i art.genu

– Extension i art.coxae

mvh/ Marcus Stigwan